15 april 2017 wegomleiding

Wegens de jaarlijkse fietstocht is de Tureluurweg op zaterdag 15 april afgesloten tussen Vogelweg en Kluutweg. Tevens is de kluutweg slechts in één richting beschikbaar. Dat betekent dat er via een kleine omweg naar het veld gereden moet worden.wegafsluiting-omleiding

Notulen ALV 2016 I en II beschikbaar

Op de ledenpagina zijn de notulen van de afgelopen 2 ledenvergaderingen beschikbaar.

Vrijdag 3 maart 2017 ALV

Vrijdagavond 3 maart om 20:00 zijn alle leden van harte welkom op de ALV.
De vergaderstukken zijn op dit moment nog niet beschikbaar, maar zullen tijdig via deze locatie beschikbaar zijn.

18 maart 2016 ALV, Clubhuis MVA

Beste mensen,stukken

De stukken voor de ALV staan ook dit jaar weer allemaal online  op onze site! De vergadering wordt gehouden op 18 maart om 20.00 uur in het clubhuis aan de Kluutweg 3 te Almere.

De stukken zitten achter een wachtwoord. Dit wachtwoord staat in de ontvangen uitnodiging! Weet je het niet meer of ben je het kwijt, neem dan even contact op met het bestuur. (CONTACTPERSONEN). Neem snel een kijkje en meld je netjes af bij het bestuur als je verhinderd bent (mag met een mailtje). Je kan dan ook aangeven wie je machtigt om te stemmen namens jou.

<<Klik hier voor de stukken pagina>>

met vriendelijke groeten namens het bestuur,

 

Arno schaake

19 september 2015: MVA LB dagen! Spectakel! Vliegveld niet bruikbaar voor RC modellen.

Beste mensen,

Wellicht ten overvloede willen we jullie informeren over de Lijnbesturingsdag op 19 september. Op deze dag zal er op ons veld gevlogen worden met diverse lijnbestuurde modellen. Hiervoor komen diverse LB piloten naar onze mooie accommodatie aan de kluutweg. Deze dag kan je een goed beeld krijgen wat er allemaal mogelijk is met deze manier van vliegen. Het zal velen van ons verbazen wat voor capriolen er mogelijk zijn met deze wijze van besturing. Kom gerust eens kijken deze dag!

Dit evenement heeft tot gevolg dat het veld minder beschikbaar zal zijn voor andere vormen van vliegen. Vliegen kan die dag alleen in overleg met de organisatie van het evenement. Voor exacte afspraken kan contact opgenomen worden met Bruno van Hoek of Ben Jansen.

groeten namens de redactie,

Arno Schaake

 

2015 Zweefvlieg wedstrijden voor iedereen bij de MVA!!

Ook dit jaar houden we de “limited Motor Run Zweefwedstrijden” op iedere woensdag avond om de MVA-LMR Wisselbeker!

Deze uitdagende vorm van zweefvliegen is door iedereen te beoefenen. Het samen vliegen doet je leren van ervaren vliegers, maar ook de zeer ervaren vlieger steekt nog regelmatig wat op van collega piloten!

Hoe werkt het?

De wedstrijd bestaat u maximaal 2 minuten stijgen met de motor en daarna een zweefvlucht van 4-5 min plus een doellanding,
dit genereert een punten aantal van 6×60 plus max 30 =390punten per vlucht! De winnaar krijgt aan het van het seizoen de MVA-LMR Wisselbeker. Indien je door afwezigheid niet kunt deelnemen kan je het later inhalen! De wedstrijden beginnen elke woensdag om 19 uur en er wordt gecommuniceerd via een groepsapp. Leden kunnen zich nog steeds aanmelden bij John Diem of Kees Renard op de woensdag avonden! We zien jullie graag op woensdag avond deelnemen en wensen jullie een HAPPY LMR jaar.

1 juli 2015 LET OP: Wetswijziging Modelvliegen.

Binnenkort gaat de nieuwe wetgeving modelvliegen in. Dit heeft voor het veld van de  MVA geen gevolgen qua vlieghoogte. Daarbuiten verandert dit wel. Wil je exact weten hoe de wet in elkaar gaat zitten, klik dan hier. Voor ons veld blijft het onderstaande gelden:

De wetgever heeft bepaald dat RC modellen vanaf ons veld gevlogen mogen worden tot een hoogte van maximaal 300 meter.

Hoe pakt de nieuwe wet uit BUITEN het MVA veld:

Als jullie vliegen op een andere locatie dan het MVA of ander KNVVL veld, dan geld een maximum vlieghoogte van 120 meter. Uiteraard blijft ook gelden dat niet boven bebouwing en wegen gevlogen mag worden.

Hoe zit dat met die andere vliegtuigen die over ons veld vliegen:

Veelvuldig vliegen er bemande vliegtuigen over ons veld waarvan sommigen zich afvragen of ze wel zo laag mogen vliegen.
Bemande vliegtuigen mogen als er geen aaneengesloten bebouwing is vliegen tot een minimale hoogte van 150 meter.

In het laagvlieggebied (dat bijna aan ons veld grenst) mag nog veel lager worden gevlogen. Dikwijls bestaat er onduidelijkheid over de genzen van dit laagvlieggebied. Ook politie, ambulance en militaire luchtvaart is het toegestaan lager te vliegen dan 150 meter.

We delen dus een groot stuk van het RC luchtruim met het luchtruim van mandragend vliegverkeer!!

Om de veiligheid te waarborgen heeft de wetgever bepaald dat een modelvlieger ten alle tijde gevaar dient af te wenden. Bij een incident zal de modelvlieger dus aansprakelijk worden gesteld.

Dikwijls melden piloten dat ze een modelvliegtuig spotten dat te dicht bij het mandragende verkeer vliegt.

Deze situatie is natuurlijk zeer gevaarlijk en moet ten alle tijde voorkomen worden!

Ben je dus aan het vliegen met je model en zie je een mandragend toestel naderen, zorg dan dat je zo snel mogelijk uit de buurt van het mandragende toestel geraakt. Land desnoods je toestel om de gevaarsetting te voorkomen.

Met grote regelmaat wordt bij de KNVVL, IL&T en de luchtvaartpolitie melding gedaan van incidenten betreffende bovenstaande.

Laten we er met ons allen voor zorgen dat we allemaal onze hobby op een veilige en verantwoorde manier kunnen uitvoeren en dat de hobby niet in een negatief daglicht komt te staan.

 

De webredactie.

9 mei 2015: MVA LB dagen! Spectakel! Vliegveld niet bruikbaar voor RC modellen.

Beste mensen,

Wellicht ten overvloede willen we jullie informeren over de Lijnbesturingsdag op 9 mei. Op deze dag zal er op ons veld gevlogen worden met diverse lijnbestuurde modellen. Hiervoor komen diverse LB piloten naar onze mooie accommodatie aan de kluutweg. Deze dag kan je een goed beeld krijgen wat er allemaal mogelijk is met deze manier van vliegen. Het zal velen van ons verbazen wat voor capriolen er mogelijk zijn met deze wijze van besturing. Kom gerust eens kijken deze dag!

Dit evenement heeft tot gevolg dat het veld minder beschikbaar zal zijn voor andere vormen van vliegen. Vliegen kan die dag alleen in overleg met de organisatie van het evenement. Voor exacte afspraken kan contact opgenomen worden met Bruno van Hoek of Ben Jansen.

groeten namens de redactie,

Arno Schaake

 

Penningmeester genomineerd. STEMMEN!

Penningmeester van het jaar verkiezing

 

Onze penningmeester Marc van der Zande is genomineerd ter waardering voor zijn werk op de club.

Penningmeesters doen onmisbaar werk voor hun sportvereniging, vaak op de achtergrond. Ze zijn ‘De Stille Motor’ van de club.

Wij zetten penningmeesters in het zonnetje met de nationale Bedank je Penningmeester campagne!

De Penningmeester van het Jaar wint €2.500,- voor de clubkas, ook zijn er prijzen te winnen zoals een clubfeest en een kassasysteem. De campagne loopt dit jaar tot en met 26 april.

Inmiddels is het mogelijk om te stemmen op jouw penningmeester via http://www.penningmeestervanhetjaar.nl/stem/marc-van-der-zande-modelvliegtuigsprt-vereniging-almere-almere/.

 

Namens het bestuur,

 

Ben

 

Vliegveld lastiger bereikbaar op 19 april!

Beste mensen,

20150419 bereikbaarheidOp zondag 19 april tussen 6 uur en 18 uur is een aantal wegen rond onze club grotendeels slecht bereikbaar. Net als vorig jaar is er dan een fiets evenement rond onze modelvliegclub.

Wij adviseren jullie om de club te benaderen vanuit de richting Zeewolde over de Adelaarsweg, Schollevaarweg en Kluutweg. Vanuit de richting Almere wordt het verkeer vanaf de Vogelweg naar de Duikerweg, Schollevaarweg en Kluutweg gestuurd.

Er zullen op die dag verkeersregelaars aanwezig zijn die instructies geven aan alle passanten om de veiligheid van onze deelnemers van het fietsevenement en de passanten te waarborgen.

Wij vragen hiervoor uw begrip. Klik op de kaart voor meer duidelijkheid!!

Met vriendelijke groeten,

De webredactie