MVA nieuwsbrief 10-03-2012

Bestuursfuncties ingevuld

Vandaag is het nieuwe bestuur voor het eerst samengekomen om alle taken en functies te bespreken. De bestuursindeling ziet er als volgt uit:

Dennis Wijnen, Penningmeester en kluscommissie.

Ronald Schilperoort, Secretaris en woordvoerder veldcommissie, redactie lid.

Wicher Donga, Voorzitter, instructie/examencommissie, redactie commissie, baancommissie.

Richard van Eeden, algemeen bestuurslid, kantinecommissie, evenementencommissie.

Gert Jan van Oostrum, algemeen bestuurslid.

Op de website vind u onder contact alle contact gegevens van de nieuwe bestuursleden.

Wij willen het vorige bestuur nogmaals bedanken voor hun inzet.

 

Sleutelen/ bouwen in het clubhuis

Af en toe komt er de vraag of er nu wel of niet gesleuteld/ gebouwd mag worden in het clubhuis. Bouwen en sleutelen is altijd toegestaan mits de brandstoftank van het model verwijderd is en er niet proefgedraaid word. Accu dus bij voorkeur loskoppelen en indien spanning nodig is voor het afstellen de trottle cut inschakelen. Vanuit hygiënisch oogpunt niet bouwen tussen de consumpties van andere.

 

Extra pionnen op het veld

Het is u misschien al opgevallen dat er sinds enkele weken een paar extra pionnen op het veld aanwezig zijn. Deze pionnen hebben tot doel om de les zone voor helikopters voor het hek af te schermen van het startgebied voor grote modellen en het taxi pad naar het veld.

 

Jeugdleden

Wij hebben sinds enige tijd weer nieuwe jeugdleden binnen de vereniging. Hier zijn we natuurlijk heel blij mee want jong geleerd is immers oud gedaan. Om het voor de jonge garde leuk te houden is het wellicht juist nu met het voorjaar voor de deur leuk om in de kennissen kring te kijken of er meer jeugd mee wil komen om eens te proeven aan de modelvlieghobby.

 

Help! De mollenklemmen gaan er vandoor!

Helaas hebben de mollenvangers regelmatig een flinke kluif aan het terugvinden van de klemmen. Sommige leden halen de vlaggetjes weg waar de klemmen gezet zijn en zo is het bijna onmogelijk om de klemmen terug te vinden. De laatste paar weken treffen we met regelmaat de klemmen boven de grond aan aan de rand van ons veld. Aangezien de klemmen hier geen mol zullen vangen verzoeken wij alleen de mollenvangers de klemmen te plaatsen en te verwijderen. De MVA investeerd kapitalen voor een mooi veld en we zullen echt mollen moeten blijven vangen om het veld in goede staat te houden.

 

De redactiecommissie

 

MVA nieuwsbrief 11-2-2012

Het is weer even geleden dat de redactie wat van zich heeft laten horen. Dit komt o.a. omdat we nog steeds erg druk zijn met alle voorbereidingen rondom de algemene leden vergadering. Komende week hopen we de voorbereidingen af te kunnen ronden en er zal dan weer als vanouds vaker een nieuwsbrief gepubliceerd gaan worden.

Vorst teistert MVA

Afgelopen periode hebben we zeer strenge vorst gehad bij de MVA. Dit heeft geresulteerd in bevroren leidingen. Nu komende week de dooi intreed zullen we de schade op kunnen maken. Wij willen echter vragen of iedereen de toilet deuren open wil laten zodat de verwarming aan de heren kant ook de dames toilet vorstvrij kan houden. Tevens willen wij alle sleuteldragers welke water pakken vragen om de leidingen na gebruik volledig af te tappen. Niet onbelangrijk is dat alle verwarmingen in de goede stand achtergelaten worden. De eerste verwarming bij de klapdeur dient aan te blijven op de vorst stand. De overige verwarmingen worden alleen op de aan uit schakelaar aan/uit gezet. De temperatuur van deze verwarmingen blijft op de verwarming op maximaal staan. De centrale thermostaat zal ze in en uitschakelen. In periodes met strenge vorst moet ook buiten onder het luik de hoofdleiding dichtgedraaid en afgetapt worden.

Registreer je voor de ALV op de website

Aangezien nog niet alle leden zijn geregistreerd op de website verzoeken wij iedereen om dat alsnog te doen. Er komen binnenkort alle ALV stukken op een beveiligde pagina te staan. Zonder registratie zijn ze dus niet zichtbaar. Heb je moeite met inloggen mail dan even naar redactie@modelvliegenalmere.nl of vraag op het veld even om hulp bij Ronald Schilperoort of Wicher Donga.

Nieuwe vliegers

Op verzoek van het instructie team willen we nieuwe leden er nogmaals op wijzen om eerst even met ervaren instructeurs en met andere clubgenoten te overleggen alvorens materiaal aan te schaffen. We zien helaas nog steeds dat mensen hun hobbygeld in materiaal steken wat vaak niet voor beginners geschikt is. Overleg bespaart geld en ergernis. Op onze website is een pagina waar alles voor de beginnende vlieger terug te vinden is.

FPV vliegen en telemetrie toegestaan

Onlangs is onze secretaris benaderd over wat gewijzigde wet en regelgevingen. Het komt er op neer dat het Radio Agentschap nu telemetrie goedkeurt mits de apparatuur over een CE logo beschikt. Vliegen met video zender naar de grond word ook goedgekeurd mits CE goedgekeurde apparatuur gebruikt word op de 5.8 gHz band. Andere frequenties (2.4 storen onze zenders en zijn daarom op ons terrein niet te gebruiken net als andere niet legale vermogens dan wel frequenties) Omdat bij FPV vliegen een camera op het model zit dien je ook te beschikken over het gratis document van defensie. Volgens de nieuwe richtlijnen van de KNVvL dient er wel op zicht afstand gevlogen te worden. Dus als je zender er mee stopt dan dien je zelf het model te kunnen zien in de lucht. Het is ook verplicht om met een spotter te vliegen als je met een videobril vliegt omdat je anders het omringende luchtruim niet in de gaten kan houden. Bovenstaande aanwijzingen zijn in het leven geroepen door de verschillende partijen omdat steeds meer mensen met deze nieuwe tak in de hobby kennis willen maken. Het is dus een gedoog beleid waar in de nabije toekomst gekeken zal worden of er net als bij de telemetrie zenders een wettelijke goedkeuring kan komen. Als laatste aanwijzing koop je spullen bij een locale handelaar en check of er een CE keurmerk opzit. CE! betekend dat het wel verkocht mag worden maar alleen gebruikt mag worden in bepaalde EU landen of in combinatie met bv een zendmachtiging.

Binnengekomen klacht

Er is bij het secretariaat een klacht binnengekomen over het bijna raak gevlogen worden van het model. Omdat alle klachten en gevaarlijke situaties serieus genomen worden willen wij er een ieder op wijzen dat wij al het andere luchtverkeer en dus ook mede modelvliegtuigen moeten ontzien. Alleen dan wanneer piloten onderling hebben afgesproken elkaar dicht te benaderen is het toegestaan. (bv bij dog fights of formatievluchten) In alle andere gevallen is het raadzaam elkaar de ruimte te gunnen en gewoon lekker in het circuit mee te vliegen. Blijf sociaal naar collega vliegers en probeer je eigen maar ook het materiaal van andere heel te houden. Helaas hebben wij in het verleden al diverse botsingen in de lucht gehad en dat was meestal omdat deze simpele regel niet gehanteerd werd.

Modelvliegen en ongelukken

In 2011 hebben wij gelukkig geen ernstige ongelukken gehad. Hiermee blijkt maar weer dat met gezond verstand en de nodige oplettendheid modelvliegen niet gevaarlijk hoeft te zijn. Ondanks dat er geen ernstig persoonlijk letsel is geweest zijn er wel wat schademeldingen geweest. Van in de fik vliegende lipo tot neerstortend model. Ja dat blijft gebeuren ondanks dat we met zijn allen toch veiligheid hoog in het vaandel hebben staan. Wij hebben nu eenmaal in de modelvliegsport geen backup systemen voor als er een keer wat weigert.

Model theorie en bouwhulp

In het winter seizoen word er nog steeds iedere eerste maandag van de maand gesimd. Veel mensen denken dat dit ten onrechte alleen voor helivliegers is. Iedereen is welkom op deze avonden. Wat veel mensen ook niet weten is dat er op deze avonden ook ruimte is om meer te weten te komen over afstellingen van het model en tips. Ook mag er met de hele kleine indoor helikopters gevlogen worden. En als het weer het toelaat maakt een enkeling nog wel eens een nachtvlucht. Voor hen die alleen komen kijken de koffie en tosti’s staan ook altijd klaar.

 

MVA nieuwsbrief 21-01-2012

Het nieuwe jaar is al weer een aantal weken oud en het was even stil rondom de nieuwsbrief. Dit had alles te maken met wat hardware problemen bij beide redactie leden. Waar bij de een de computer opnieuw geïnstalleerd moest worden was bij de ander alles weg i.v.m. een inbraak.

Achter de schermen is echter enorm veel gebeurt binnen de MVA. Zo moesten er veel bestuurszaken nog afgerond worden. Michiel Heuser heeft i.v.m. zijn vertrek bij de MVA zijn zaken op dit moment overgedragen aan Ronald Schilperoort. Hij neemt tot de ALV Michiel zijn functie over. Daarnaast zijn we erg druk met de voorbereidingen voor de ALV. Diverse commissies hebben inmiddels hun bijdrage geleverd en een aantal commissie leden zijn nog druk met het schrijven van een verslag. Op korte termijn zal bestuur en redactiecommissie alle kopij om gaan zetten in het bekende ALV boekje.

 

KNVvL

De secretaris is afgelopen maand een aantal keren benaderd door de KNVvL omdat er een aantal ledenpassen retour is gestuurd. Ik wil daarom iedereen oproepen om te controleren of de pas al binnen is en of alle gegevens op de pas kloppen. Persoonsgegevens kunt u zelf veranderen op de site overige gegevens dient u via de secretaris te laten veranderen. Mensen welke nog geen pas hebben ontvangen dienen zelf te controleren bij de KNVvL of hun gegevens kloppen en of de pas al verstuurd is. Het bestuur heeft hier geen zicht op.

 

Evenementen kalender

We krijgen nog steeds vragen van leden wanneer wat gehouden word. Links op de webpagina staat de kalender. Je kunt hier bv zien wanneer er vlieglessen zijn of andere evenementen. Door op een item te klikken opent zich een scherm waarin je meer informatie kan lezen over het bepaalde evenement. Met enige regelmaat naar de kalender kijken is op dit moment nog noodzakelijk omdat we nog geen seizoen/jaarkalender hebben weten te realiseren. Hier word wel aan gewerkt.

 

Instructie- & baancommissie wijzen nogmaals op de MVA regels

Omdat het leden aantal nog steeds groeiende is willen wij met name de nieuwkomers er op wijzen dat vliegen alleen kan met een instructeur of een ander gebrevetteerd lid in de zelfde klasse. Taxiën in de pit is verboden. Begeleid zelf het model tot buiten de hekken. Iedere vlieger neemt plaats tussen de pionnen (uitgezonderd bij start en landing en het ophalen van het model is het toegestaan om je op het veld te begeven). Starts, landingen en noodgevallen worden gecommuniceerd door naar de overige vliegers respectievelijk “start”, “landing” of “storing” te roepen. Er zijn maximaal 6 toestellen in de lucht en hiermee worden ook hoverende helikopters bedoeld welke zich niet op het grote veld bevinden. Er word over het algemeen in “circuit”gevlogen boven het eigen terrein. Wil je verder weg dan blijf je weg bij het land van de boer aan de kant van de parkeerplaats. Ga je over de Kluutweg heen houd dan minimaal 25 meter vlieghoogte aan i.v.m. verkeer. Bij de snelweg en eventueel andere luchtsporters en verkeersvliegtuigen blijven we zover als mogelijk uit de buurt. In het geval er paarden over de Kluutweg lopen houd dan afstand en laat indien mogelijk ruiters eerst passeren alvorens bv je landing in te zetten.

 

Voor de agenda: ALV

Mocht je het nog niet gezien hebben de ALV word dit jaar gehouden op vrijdag 2 maart. We starten zoals gebruikelijk om 20.00 uur. De officiële uitnodiging word vanzelfsprekend nog verstuurd.

 

Forum en website login

Er komen nog steeds vragen binnen van mensen welke niet in het forum kunnen of niet op de website kunnen inloggen. Voor hen die moeite hebben om een account aan te maken is er morgen de mogelijkheid om samen met Wicher Donga een account aan te maken. Hij is aanwezig vanaf 13.00 uur.

 

 

Nieuwsbrief 24-12-2011

 

Terugblik 2011

De MVA heeft in 2011 een bijzonder jaar gehad. Bijzonder omdat er veel nieuwe mensen bij zijn gekomen. Al deze mensen moesten natuurlijk instructie krijgen en het viel dan niet altijd mee om iedereen direct te kunnen helpen. Door alles beter te coordineren zijn we er uiteindelijk in geslaagd om iedereen de benodigde les en examen vluchten af te kunnen laten leggen. 2011 was voor veel nieuwe mensen dan ook het jaar waarin zij hun eerste (en soms tweede en derde) brevet wisten te behalen. Een leden groei was voor de MVA natuurlijk wenselijk alleen leed dat soms tot verassingen. Zo bleek het nodig om onze veld indeling wat te wijzigen om toch iedereen naast elkaar te kunnen laten vliegen. Verrassend bleek dat door al dat nieuwe bloed binnen de MVA er ook steeds meer animo komt om samen te vliegen. Op het forum word er met regelmaat afgesproken wie waar en wanneer vliegt. Ook beginnen er meer en meer bouw verslagen de digitale MVA omgeving op te vullen. Met andere woorden we zijn met zijn allen weer lekker bezig om er een succes van te maken. En het mag gezegd worden dat waar andere verenigingen afgelopen jaar de deur hebben moet sluiten zijn wij met zijn allen in staat gebleken om er toch wat moois van te maken. Ik hoop dat deze positieve ontwikkeling zich in 2012 voortzet en dat wij met zijn allen er een mooi, veilig en vliegrijk jaar van mogen maken.

 

 

Langs deze weg willen wij alle leden fijne kerstdagen en een gezond 2012 toewensen!

 

Voor de liefhebbers is er maandag 2-1-2012 vanaf 19.00 een sim avond.

8-1-2012 zien wij u graag tijdens de nieuw jaars receptie.

Lesvluchten worden volgens het rooster weer hervat in januari aanvullende vluchten even afspreken met je instructeur. Check dus even de agenda op de site of contact je instructeur.

 

Nieuwsbrief 17-12-2011

Sim avonden

Het valt op dat de sim avonden nog steeds vooral door de helivliegers bezocht worden terwijl het natuurlijk ook leuk en gezellig is om vleugelvliegers te ontvangen. Naast het oefenen en trainen voor beginners vliegen we ook vaak virtuele wedstrijden tegen elkaar. Ook is er natuurlijk ruimte om te bouwen, met indoor mini helicopters te vliegen of gewoon lekker wat kletsen en eten. De simavonden worden iedere eerste maandag avond van de maand gehouden vanaf 19.00 uur in het clubhuis aan de Kluutweg. Mocht je over een eigen sim beschikken neem deze dan mee en anders kun je vliegen met een een van de aanwezige simulators. Voor hen die direct uit hun werk komen de kantine is geopend dus eten kan bij de MVA.

Commissies dringend op zoek naar leden

Er zijn een aantal commissies welke dringend om hulp verlegen zitten. Zo heeft de maaicommissie nog 4 maaiers nodig voor seizoen 2012. De kluscommissie is op zoek naar 1 of 2 handige mensen welke het gebouw en het terrein zouden willen onderhouden. Zij krijgen hierbij vanzelfsprekend hulp van de leden welke op tourbeurt mee helpen met de klussen. De kantinecommissie zoekt met name voor het weekend nog mensen welke de kantine willen runnen. Als laatste zijn er ook nog steeds mollenvangers nodig. Ondanks alle oproepen van afgelopen maanden komen er zelden reacties uit de leden om mee te helpen. Dit moet echt anders. De MVA groeit gestaag en we zullen als we met zijn allen plezier aan deze hobby willen blijven beleven toch echt af en toe de handen uit de mouwen moeten steken. Ook hier maken veel handen het werk makkelijker. Heb je af en toe wat tijd over om tussen het vliegen door wat te doen meld je dan nu aan bij de secretaris of bij een van de mensen welke al actief is binnen de commissies.`

Wijzigen persoons gegevens

Het gebeurt regelmatig dat mensen een ander telefoon nummer krijgen of dat andere persoonlijke gegevens wijzigen. Een aantal leden probeert via de KNVvL dan de persoons gegevens te wijzigen. De MVA krijgt hier echter geen terugkoppeling van. Het is daarom handiger om bij de secretaris je gegevens te wijzigen en hij draagt er dan ook zorg voor dat het op de juiste manier bij de KNVvL terecht komt.

Factuur 2012

Iedereen zal afgelopen week de factuur voor 2012 ontvangen hebben. Wij hebben echter van een paar leden gehoord dat het bedrag niet lijkt te kloppen. Om een idee te geven hoe dit jaar de prijsopbouw tot stand is gekomen hier een overzicht.

Contributie 2012

De contributie voor de MVA is voor 2012 verhoogd met € 10 en bedraagt:

MVA_SR = € 110,00 (MVA lid ouder dan 16 jr.)

MVA_JR = € 80,00 (MVA lid 16 jr. of jonger)

MVA_GEZSR = € 80,00 (MVA gezinslid ouder dan 16 jr.)

MVA_GEZJR = € 65,00 (MVA gezinslid 16 jr. of jonger)

Bij inschrijven na 1 juli wordt de hoogte van de jaarcontributie gehalveerd.

De contributie voor de KNVvL is verhoogd met € 1,50 en bedraagt in 2012:

KNVVL_SR = € 40,50 (KNVvL lid ouder dan 18 jr.)

KNVVL_JR = € 20,25 (KNVvL lid 18jr. of jonger)

KNVVL_SX = € 13,00 (Seniorlid van meer dan één KNVvL afdeling)

KNVVL_JX = € 6,50 (Juniorlid van meer dan één KNVvL afdeling)

Bij inschrijven na 1 september wordt geen KNVvL bijdrage gevraagd.

Lid bij meerdere KNVvL-verenigingen betaald aan vereniging met laagste

clubnummer.

Eénmalig is inschrijfgeld verschuldigd. Dit bedraagt € 16,00

Gezinsleden betalen geen inschrijfgeld.

Mochten er toch fouten in geslopen zijn meld je dan even via penningmeester@modelvliegenalmere.nl of via secretaris@modelvliegenalmere.nl

Tussenstand poll

De redactiecommissie heeft een poosje geleden een paar polls geplaatst op het forum om te kijken waar behoefte aan is binnen de MVA. De eerste vraag welke wij de leden gesteld hebben is of er behoefte is aan een chatbox. Dit omdat wij constateerden dat veel forumgebruikers het forum (en met name MVA cafe) gebruiken als een soort chatbox. Het grappige is dat met name niet forum gebruikers open staan voor chat mogelijkheden met clubgenoten. Frequente forum bezoekers geven aan minder behoefte te hebben aan deze mogelijkheid. Omdat het er toch op lijkt dat sommige mensen er voordelen in zien zal de redactie commissie binnenkort als een pilot een forum in de website implementeren. In de tweede poll hebben wij de leden gevraagd aan wat voor soort (mini) evenementen behoefte is. Hier de uitslag van de poll tot dus ver. We zullen in volgorde van het aantal stemmen in 2012 de verschillende mini evenementen gaan organiseren. NB het doel van de mini evenementen is om meer gezamelijk de hobby te bedrijven. Mini evenementen worden dus bewust gehouden op normale vliegdagen zodat een ieder kan deelnemen. Voor hen die niet mee willen vliegen geen probleem er blijft dus plaats en ruimte om individueel te vliegen.

zweefvliegen 6%
schaalvliegen (voor alle modellen) 12%
clinic figuren vliegen met de heli 18%
heli lift en precisie vliegdag 24%
bouw en modeltechniek 0%
simmen 12%
clinic camera vliegen 6%
gastvlieg dagen met andere verenigingen 18%
synchroonvliegen 6%

Nieuwsbrief 09-12-2011

Vliegactiviteiten 2012

Het lijkt erop dat het winterseizoen is aangebroken en de tijd om te gaan bouwen aan je nieuwe of
bestaande kist is begonnen.
Vooruitlopend op het vliegseizoen 2012 willen we inventariseren wat jullie leuk lijkt aan specifieke
vliegactiviteiten voor verschillende categorien. Het lijkt ons leuk om een aantal keren georganiseerd
 te vliegen met hierin een beetje het competitie element verwerkt.
We willen dit kleinschalig houden voor en door de leden van MVA. Door het
kleinschalig te organiseren met een beperkt aantal specifieke vliegactiviteiten,
blijft er altijd ruimte om vrij te vliegen.
Misschien zijn er onder de MVA leden al leuke ideeën. Schroom niet en
laat het ons weten, wie weet kunnen we jouw leuke idee wel realiseren volgend
jaar!
Vliegactiviteiten gelden voor alle categorieen van vleugelmodellen tot heli en bijna niets is te
gek. Eerder zijn al leuke ideeën naar voren gekomen zoals zweefvliegen, heli
lift en precisie vliegen en schaalvliegen,  maar misschien is synchroon vliegen
ook een idee?
Op het forum van de website is een poll geplaatst komen waar jullie kunnen aangeven waar je
voorkeur naar uitgaat. Om deze te laten aansluiten bij jullie wensen horen we
graag jullie ideeën. Deze kan je sturen naar
redactie@modelvliegenalmere.nl maar je kunt natuurlijk ook je ideeen spuien in het forum.
MVA forum in nieuw jasje
Het MVA forum is deze week even platgeweest vanwege onderhouds werkzaamheden. Dit was nodig om de forum software te updaten. Door de laatste update was het helaas niet meer mogelijk om verder te werken. Er is gekozen voor een nieuwe template met een wat modernere uitstraling. Komende periode zal het forum nog wel verder aangepast worden om zo de leesbaarheid verder te vergroten.
MVA chatbox
Op dit moment word in het MVA forum het MVA cafe bijna gebruikt als een chatbox. We kunnen dit alleen maar toejuichen dat meer en meer mensen het prettig vinden om elkaar ook langs de digitale weg nog op te zoeken. Nu kunnen wij ons haast voorstellen dat er de wens bestaat om om naast een forum ook een MVA chatbox te hebben. Op deze manier word het mogelijk direct je vliegvrienden te spreken over bv het bouwen van je nieuwe kist of bv over de instellingen welke nodig zijn voor die avond om lekker gezamelijk online te kunnen simmen. Wij zouden graag horen van onze leden of er behoefte is aan een chat. Vul daarom op het forum even de poll in of stuur de redactiecommissie even een mail met je suggesties. redactie@modelviegenalmere.nl
Brevet kwijt wat nu?
Zo af en toe krijgen we de melding dat brevetten per ongeluk zijn weggegooid. Omdat wij tijdens het beoefenen van onze hobby altijd een brevet moet kunnen overhandigen is het daarom zaak om zo snel als mogelijk contact op te nemen met de secretaris. Hij kan direct online voor je een nieuw brevet aanvragen. Meestal duurt het slechts enkele dagen alvorens het nieuwe brevet arriveert. Ook in die gevallen dat de gegevens op je KNVvL pas niet kloppen kun je je richten tot secretaris@modelvliegenalmere.nl
Oproep
Helaas hebben wij ondanks eerdere oproepen nog niemand bereid gevonden om in het maaiteam te stappen of als mollenvanger aan de slag te gaan. De MVA kan niet bestaan zonder vrijwilligers en wij vragen daarom nogmaals aan iedereen om zich op te geven. Om onze prachtlocatie nu maar ook in de toekomst vliegbaar te houden is ieders hulp meer dan welkom.
Dus geef je nu op! Hoe meer mensen zich opgeven hoe minder werk er door een ieder gedaan hoeft te worden. Er zal binnenkort ook op het forum een uitgebreider vacature overzicht komen.
Help mijn servo klappert
Wij horen regelmatig van nieuwe vliegers dat ze een storing hebben omdat servos staan te klapperen als ze net hun toestel net inschakelen. Meestal gaat het echter niet om een storing maar om vocht/condens in de potmeter van de servo. Meestal is een paar keer op en neer sturen voldoende om het condens van de potmeter te werken en is het probleem uit de wereld.
Vaak gaat het fout bij modellen welke steeds van warme naar koude ruimtes gaan of met modellen welke de hele dag in vochtig gras hebben gestaan.
Inschrijven modelvlieg kamp
Wij ontvingen van modelvliegvereniging  Oss een inschrijving voor hun modelvliegkamp. Wil je deelnemen richt je tot deze vereniging. De MVA staat volledig buiten de organisatie.

Oss en Modelvlieg
Vereniging ”Delta”

Het Nationaal Modelvliegkamp zal dit jaar van 4 t/m 11 augustus – onvoorziene omstandigheden voorbehouden – worden gehouden in Oss. De Gemeente Oss ligt in de provincie Noord Brabant, het land waar het leven goed is, tussen ‘s Hertogenbosch en Nijmegen.

Oss – Stadscentrum

De gemeentegrenzen volgen aan de noordkant de meanders van de rivier de Maas. Met de oeverwallen die zich naar het noorden uitstrekken tussen de bochten van de Maas
is de gemeente Oss één van de meest noordelijk gelegen gemeentes van Noord-Brabant. Aan de overkant van de maas ligt het Land van Maas en Waal met de aangrenzende Gelderse
gemeentes (van west naar Oost) West Maas en Waal, Druten en Wijchen. Oss grenst aan (met de klok mee) de gemeentes Grave, Landerd, Bernheze, en ‘s-Hertogenbosch.

 

We zijn in Oss te gast op de mooie accommodatie van MVV ”Delta” Oss.

De club werd op 5 januari 1976  opgericht en telt momenteel 52 leden, waaronder een aantal gerenommeerde wedstrijdvliegers in de klassen

-RB-Kunstvlucht
-RB-Schaal

We mogen ons met het 10e kamp dat de Stichting Nationaal Modelvliegkamp– NMVK dit jaar organiseert, bij deze club van harte welkom weten.

Op het terrein van de MVV ”Delta” Oss vinden we naast een prima onderhouden start-en landingsbaan een mooie hangaar en een gezellig clubhuis, met daaromheen
voldoende kampeer- en parkeerruimte. Bezoek eens hun website voor meer informatie en foto’s: http://www.deltaoss.nl

PROGRAMMA

Er zal weer een volledig weekprogramma wordensamengesteld met daarin voor elk wat wils: Concours d’ Elegance, demo’s, (fun)wedstrijdjes, Recreatief Record vliegen, limbo- en combatvliegen, etc. etc. Het complete programma zal in een van de komende Nieuwsbrieven worden gepubliceerd.

 

ACCOMMODATIE

 

Vliegen

We vliegen op een mooi onderhouden grasveld.

Het veld is gelegen onmiddellijk grenzend aan het kampeerterrein en biedt ruime mogelijkheden voor het vliegen met nagenoeg alle categorieën (behalve VrijeVlucht) modelvliegtuigen.

 

Veldregels

We vliegen volgens het terrein reglement van MVV ”Delta”, de Regeling Modelvliegen en het Basis Veiligheidsreglement Modelvliegsport (BVM)

Geluid:
het bronnivo van modellen met verbrandingsmotoren mag niet boven de 80 dBA , gemeten op 7 meter, liggen.

 

Je dient gebrevetteerd te zijn om zelfstandig te mogen vliegen. Heb je nog geen brevet ? Geen nood, tijdens de kampweek bieden wij de mogelijkheid om voor een (door de KNVvL erkend) brevet af te vliegen.

Er zal – zo mogelijk – per categorie (zweef, motor en heli) een coördinator aanwezig zijn. Deze heeft doorgaans instructiebevoegdheid, maar is geen full time instructeur. Vandaar dat je beter enige ervaring kunt hebben.

Iedere deelnemer dient uiteraard WA verzekerd te zijn. Er kan om een verzekeringsbewijs worden gevraagd.

 

Kamperen

Slapen doe je in een eigen meegebrachte tent of caravan, die geplaatst mag worden meteen grenzend aan het  vliegveld.  Uiteraard zijn er sanitaire voorzieningen, zoals toiletten en douches aanwezig. Om veiligheidsredenen kunnen uitsluitend caravans van stroom worden voorzien.

 

Laden – Opslag – Bouwen en Repareren

In de hangaar is op de aanwezige rekken voldoende ruimte om accu’s, lippo’s etc. te laden. Neem zelf een stekkerblokje mee. Het clubgebouw en hangaar zullen ’s nachts worden afgesloten !

Voor opslag van modellen en het bouwen en repareren zal ruimte worden gecreëerd in de grote, goed verlichte, tent die op het terrein wordt geplaatst. Ondanks dat het een flinke tent gaat worden blijft het met de ruimte passen en meten.

Wees dus selectief met de spullen en modellen die je wil meenemen. Neem wel je eigen bouwspullen mee. Ook gereedschappen, etc. moet je uiteraard zelf meenemen.

 

MAALTIJDEN

Eten doen we dit jaar in het gezellige clubhuis van MVV “Delta”. De maaltijden worden voor ons verzorgd door een catering bedrijf:

’s Ochtends een uitgebreid (lopend) ontbijtbuffet waarbij tevens een lunchpakket kan
worden klaar gemaakt.

Rond lunchtijd zal er worden gezorgd voor koffie/thee/melk en wat warms zoals
bijvoorbeeld een lekkere kop soep.

’s Avonds is er een warme maaltijd of barbecue.

 

Uiteraard zal de gebruikelijke ”vette hap” later op de avond niet ontbreken en vanzelfsprekend wordt er gezorgd voor drankjes en versnaperingen die tegen redelijke prijzen op
basis van de inmiddels ingeburgerde ”strippenkaart” in onze huisbar te koop zullen zijn.

 

EEN – volledig verzorgde -MODELVLIEGVAKANTIE, VOOR WIE ?

Het
Nationaal Modelvliegkamp is met name bedoeld voor modelvliegers die al enige ervaring hebben met  vliegen. We stellen een minimum leeftijd van 14 jaar om alleen deel te mogen nemen aan het Kamp. Ben je jonger dan 14 en wil je toch mee, dan kan dat onder begeleiding van iemand van minimaal 18 jaar. Deelname aan het kamp staat open voor iedereen, het is er niet alleen voor de jeugd en je hoeft ook geen lid te zijn van een club of overkoepelende organisatie!

Een modelvliegkamp is gezellig – leerzaam – vakantie op z’n best – veel vliegen op een prima locatie – volledig en uitstekend verzorgd !!!

vraag het maar eens aan de velen die je al zijn voorgegaan. Ze zijn zeker ook in jouw club te vinden !

 

DEELNEMERSBIJDRAGE: € 295,– p.p.  

 

INSCHRIJVING:

 

Inschrijven kan VANAF NU on-line op onze website: www.modelvliegkamp.nl

Uitsluitend inschrijvingen voor VOLLEDIGE deelname aan het kamp kunnen worden geaccepteerd.  Hierop kunnen om praktische redenen geen uitzonderingen worden gemaakt. Betaling in termijnen is niet mogelijk!

Nieuwsbrief 2-12-2011

Oproep maaicommissie

De maaicommissie is voor het seizoen 2012 op zoek naar mensen welke ook wel eens willen maaien. Je zal ongeveer 6x per jaar vanaf april het veld maaien. Geef je op bij Gert Tepper of Wicher Donga

Michiel Heuser

Michiel Heuser verlaat 31-12 onze vereniging en vanaf deze datum komt ook zijn functie als algemeen bestuurslid te vervallen. Wij willen Michiel bedanken voor zijn inzet. Michiel zijn functie word tot de ALV waargenomen door Ronald Schilperoort en de overige bestuursleden.

Redactiecommissie uitgebreid

Ivm het vertrek van Michiel Heuser heeft Ronald Schilperoort zich aangemeld om ook in de redactiecommissie te stappen. Ronald zal op korte termijn ingewerkt worden.

ALV

Volgend jaar zullen wij de ALV houden op vrijdag 2 maart. De exacte tijd zal nog bekend gemaakt worden.

KNVvL passen

Er blijken een aantal leden nog steeds niet te beschikken over een KNVvL pas. Het secretariaat heeft alle leden opgegeven maar kan niet controlleren of een iedereen ook echt een pas heeft ontvangen. Indien je niets ontvangen hebt dan kun je het beste een mail sturen naar: brevetten@knvvl.nl Voor hen die al wel beschikken over een KNVvL pas controlleer ook even of al je gegevens juist staan vermeld op de KNVvl site.

Verzoek Baancommissie

Er zijn een paar verzoeken binnengekomen vanuit de baancommissie. Wegen het groeiende ledenaantal word er met name op drukke zondagen nog wel eens met meer dan 6 toestellen gelijktijdig gevlogen. Wij hebben als MVA een vergunning welke is afgegeven voor slechts 6 toestellen welke gelijktijdig mogen vliegen. Dit aantal is het maximum aantal vliegende modellen. Dit houd in dat als er 2 helicopters trainen er nog maar 4 modellen op het hoofdveld mogen meevliegen.  Als tweede punt heeft de commissie geconstateerd dat er met name bij grote drukte niet in circuit gevlogen word. Probeer van te voren met elkaar te overleggen over welke helft van het veld er heen gevlogen word en over welke helft er terug gevlogen word. Er zijn afgelopen jaar relatief veel (bijna) botsingen geweest. Als derde en laatste punt maken een aantal vliegers er een sport van om zo dicht mogelijk bij andere vliegers te komen. Dit is natuurlijk prima als je met elkaar afspreekt om combat te vliegen maar dit is niet goed als het een beginner of een duur schaalmodel betreft. Gun elkaar de ruimte dat komt de veiligheid en het plezier in onze hobby alleen maar tengoede.

Agenda

Het zal velen niet zijn ontgaan dat er een agenda is opgenomen in de website. Sommige events zoals de lesvliegdagen worden al lange tijd van te voren in een keer automatisch gegenereerd. Houd er dus rekening mee dat vanwege slecht weer of andere evenementen het kan gebeuren dat bepaalde zaken niet doorgaan.  Het is helaas technisch op dit moment niet mogelijk om dubbele afspraken uit de database weg te filteren. Houd hier dus svp rekening mee.

 

 

 

 

 

Nieuws 25-11-2011

26-11-2011

f5b vergadering

Zaterdag ochtend is er een vergadering van de Nederlandse F5B vliegers in ons clubhuis. Het clubhuis en het veld zijn gewoon toegankelijk voor leden. Mogelijk zullen er na de vergadering rond het middag uur nog een paar vluchten gemaakt worden door de aanwezigen.

25-11-2011

Online simmen

Voor de regelmatige forum bezoeker wellicht geen nieuws meer maar zeker het vermelden waard is dat wij tegenwoordig bij de MVA ook diverse online sim avonden organiseren. Voor tijden en inlog gegevens raadpleeg het forum. Ook hebben wij voor alle vliegers normaal gesproken iedere eerste maandag van de maand een sim avond ( niet op feestdagen en alleen in de wintermaanden) De eerst volgende clubhuis sim avond word op 12-12-2011 gehouden.

25-11-2011

Mollen vangers gezocht

Op dit moment zijn er maar twee mensen welke met regelmaat op mollenjacht gaan. Gezien de huidige staat van het veld en het uitblijven van stevige nachtvorst lijkt dit niet genoeg te zijn. Wij zijn daarom op zoek naar mensen welke met regelmaat klemmen willen zetten. Voor meer meer informatie: Marcel Lambeek

27-11-2011

Bouw je eigen modelvliegtuig in het Aviadrome

 

Lelystad, 25
oktober 2011 –
Op zondag 27 november organiseert
het Nationaal Luchtvaart Themapark Aviodrome in Lelystad in samenwerking met
Stichting Lekker Blijven Plakken een modelbouwdag. Dit ter ere van het éénjarig
bestaan van de stichting. Verschillende clubs presenteren in de expositie hun
bouwwerken. Ook laten zij zien hoe deze modellen gebouwd worden. De modelbouwers
informeren en enthousiasmeren vooral de jonge bezoeker graag over deze leuke en
interessante hobby. Daarnaast is er de mogelijkheid om zelf een modelvliegtuigje
te bouwen en deze mee te nemen als aandenken van deze geslaagde dag. Rond 13.00
uur is er een miniconcert van Kinderkoor Sunshine uit Enkhuizen die met zo’n
veertig kinderen een tour maakt door Nederland met hun themaoptreden Sing Dance
& Fly. Het themapark is gewoon geopend voor het publiek van dinsdag tot en
met zondag van 10.00 tot 17.00 uur.

Het Nationaal Luchtvaart-Themapark
Aviodrome bevindt zich aan de Pelikaanweg 50 op de Luchthaven Lelystad.

Digitale nieuwsbrief

19-11-2011

Digitale nieuwsbrief

Op verzoek van de leden zullen wij voortaan alle nieuws items ook mailen naar de op de site aangemelde leden. Voor hen die zich nog niet aangemeld hebben op de site maar toch de nieuwsbrief willen ontvangen is het dus nu zaak om je even aan te melden via het aanmeld scherm link op de pagina. Om het een en ander technisch mogelijk te maken is de oude nieuws pagina komen te vervallen en maakt nu plaats voor dit Nieuws blog.

19-11-2011

extra lesvluchten voor Helikopter

Vandaag is er een extra mogelijkheid om les te vliegen op het veld. Tussen 1 en 4 is Wicher Donga op het veld om assistentie te verlenen.

17-11-2011

Bijna botsing

Afgelopen week heb ik een aantal films geplaatst in de website en in de film waarbij ik meevlieg met de vliegtuigen hebben een aantal leden gemeld dat er beter circuit gevlogen moet worden ivm een paar bijna botsingen tussen vliegtuigen onderling maar ook tussen de vliegtuigen en de camera heli. In een vlucht zijn namelijk een paar bijna botsingen te zien omdat niemand zich aan een circuit houd. Om ongelukken te voorkomen lijkt het mij dus een goed plan om boven het korte gras zoveel mogelijk in het circuit mee te draaien en als je behoefte hebt aan stunts(en andere voor mede vliegers onverwachte vliegbeweginen) houd dan afstand tenopzichte van andere vliegtuigen.

Geslaagd

Afgelopen week is Vincent Landman geslaagd voor zijn Motor A brevet. Vincent nog veel zelfstandig vliegplezier toegewenst!

Modelvliegtuigen en helikopters maken film

In de oostvaardersplassen word vanaf heden een natuurfilm opgenomen welke bijna volledig gemaakt word met behulp van afstandsbestuurbare camera’s. Ook zullen er flightovers en vluchten met vogels gemaakt worden vanuit heli en quadra kopters en vanuit motorzweefvliegtuigen. De film zal in 2014 in de bioscoop te zien zijn.

 

Home

Welkom op de website van Modelvliegtuigsport Vereniging Almere.

De MVA houdt zich sinds 1978 bezig met het bouwen en vliegen van model luchtvaartuigen.
Onze locatie op de Kluutweg 1 te Almere biedt een riant vliegveld met een groot clubhuis.

We zien u graag eens langskomen voor een proefvlucht. Kijken mag natuurlijk ook.