Op deze pagina vindt u diverse documenten die een beeld geven van onze vereniging of die bij onze vereniging in gebruik zijn. We zijn een open en transparante vereniging, dus alle stukken zijn vrij toegankelijk. Kijk ze eens rustig door dan krijgt u een goed beeld van ons.

Officiele verenigings documenten:

  • MVA Inschrijfformulier(PDF) of (MSWORD): Dit formulier kunt u gebruiken om u aan te melden bij onze vereniging (LET OP. Digitaal kunnen alleen pdf of Word bestanden worden ingestuurd. Fotos van een inschrijfformulier zijn voor ons te onduidelijk voor goede inschrijving. Papier opsturen is uiteraard ook mogelijk.)
  • Privacy beleid tbv MVA leden: Wij hechten aan een juiste omgang met uw gegevens. Dit is o.a. beschreven in ons privacybeleid.
  • Statuten: Dit zijn de documenten de van onze vereniging zijn vastgelegd bij de notaris.
  • Huishoudelijk Reglement: Dit document beschrijft hoe we binnen onze vereniging werken. De nieuwste versie is nu de versie van 2016-versie 18 maart 2016.

Onze instructie en examen formulieren:

Vliegtuigen:

Helicopter modellen:

Toestel veiligheidscheck formulier:

  • KNVVL modellen veiligheidsformulier: Aan de hand van dit formulier kunt u zelf al controleren of uw model voldoende luchtwaardig is. Onze instructeurs lopen de toestelen met u ook even na voordat het toestel de lucht in zal gaan. Dit om vervelende verrassingen in de lucht te voorkomen.

Andere formulieren/documenten die interessant zijn voor elke modelvlieger:

Onze oude nieuwsbrieven (leuk om een beeld van onze historie te krijgen): Deze staan hier.