Contributie opbouw

De contributie voor de MVA bestaat uit twee delen. Het ene deel is de contributie van de MVA vereniging zelf. Het tweede deel betreft het KNVVL lidmaatschapsdeel. Op deze pagina leest u wat dit inhoud en waar deze bijdragen voor gebruikt worden. Wilt u vervolgens lid worden, of wilt u nog meer informatie over onze examenformulieren/ huishoudelijkreglement/ statuten/enz, dan kunt u doorklikken naar onze documenten pagina.

Rekeningnummer MVA: NL69 RABO 0302 5725 62 t.n.v. MVA

MVA contributie

Contributie

Zoals bij elke vereniging, is ook bij de MVA een contributie noodzakelijk om alle geweldige faciliteiten en verenigingsmogelijkheden mogelijk te maken en te houden. Hiervoor wordt het voor u mogelijk om op alle dagen van de week gebruik te maken van ons vliegveld en de bijbehorende faciliteiten.

De contributie om van dit alles gebruik te kunnen maken bedraagt voor 2023:

  • Senior leden: MVA_SR = € 110,00 (MVA lid ouder dan 16 jr.)
  • Junior leden: MVA_JR = € 80,00 (MVA lid 16 jr. of jonger)
  • Gezinsleden: MVA_GEZSR = € 80,00 (MVA gezinslid ouder dan 16 jr.)
  • Junior gezinslid: MVA_GEZJR = € 65,00 (MVA gezinslid 16 jr. of jonger)

Bij inschrijven na 1 juli wordt de hoogte van de jaarcontributie gehalveerd.

KNVvL bijdrage

De MVA is een KNVVL  aangesloten vereniging. Hiervoor is de KNVvL clublid contributie verschuldigd. Deze contributie vind u ook terug op uw factuur.
Door bij de MVA lid te worden, betaalt u aanzienlijk minder lidmaatschapsgeld voor de KNVVL dan wanneer u individueel lid wordt van de KNVVL.

Als u al bij een andere modelvliegvereniging lid bent die ook KNVVL aangesloten is, betaalt u slechts 1 maal KNVvL contributie. Dit wordt gedaan bij de club waar u als eerste bent ingeschreven.

Als u al lid bent van een andere afdeling van de KNVVL, betaalt u bij ons alleen nog een kleine bijdrage voor de modelvliegsport afdeling van de KNVVL.

Voor het KNVvL lidmaatschap krijgt  u o.a. een aanvullende verzekening via de KNVvL (voor het geval uw eigen WA verzekering eventuele schade aan derden door modelvliegen niet dekt).
Tevens kunnen wij u als vereniging de mogelijkheden bieden van opleidingen en brevetten uitgave volgens de KNVvL standaard en helpt de KNVvL de modelvliegers in het algemeen door hen te vertegenwoordigen in de diverse bestuurlijke en overheidsoverleggen.

De kosten voor de KNVvL bedragen in 2023:

  • KNVVL_SR = € 55,20 (KNVvL lid ouder dan 18 jr.)
  • KNVVL_JR = € 27,60 (KNVvL lid 18jr. of jonger)
  • KNVVL_SR = € 20,00 (Seniorlid van meer dan één KNVvL afdeling)
  • KNVVL_JR = € 10,00 (Juniorlid van meer dan één KNVvL afdeling)

Na 1 juni:

Voor nieuwe leden die na 1 juli lid worden kennen wij een kortingsregeling. U betaalt dan, zoals eerder genoemd, voor zowel de MVA contributie als de KNVvL contributie slechts de helft van het geld. Na 1 oktober wordt het KNVvL bedrag nog lager.

 

Lidmaatschap:

Lidmaatschap van de MVA wordt jaarlijks automatisch verlengdt. Opzeggingen voor het nieuwe jaar dienen voor 30 november van het lopende jaar aan de secretaris, danwel het bestuur kenbaar gemaakt te zijn.

Contributie in 1 oogopslag?

ContributieDe exacte bedragen die u voor een jaar lidmaatschap betaalt vindt u netjes bij elkaar in het document op deze pagina. Door op het plaatje te klikken opent er een beter leesbaar exemplaar.