24 en 25 maart VLIEGVERBOD op ons veld!

Beste mensen,
Kaart NSS veiligheidmaatregelen 2014Wij hebben een schrijven ontvangen van de KNVVL aangaande de Nucleaire top die in Den Haag gehouden zal worden. Nu zult u zich afvragen wat dit met onze vereniging te maken heeft. Ons vliegveld blijkt in een veiligheidszone te liggen (50 nautische mijlen rond Den Haag) waarin geen enkele recreatieve luchtvaart is toegestaan op de 24e en 25e maart. Dit geldt ook voor modelvliegen. Deze vorm wordt in het schrijven ook expliciet genoemd. De KNVVL heeft sterk geprotesteerd tegen de strengheid an de maatregelen. Deze protesten zijn echter niet verhoord.
Voor de 6 nautische mijlen cirkel om Den Haag gelden deze beperkingen ook van 16 maart tot en met 28 maart. Ons vliegveld ligt ver buiten de 6NM grens en wordt dan ook niet door deze extra maatregelen geraakt. Alleen de 50NM maatregelen zijn voor ons van toepassing.

Gezien de enorme veiligheidsmaatregelen is het voor ons helaas noodzakelijk om een geheel vliegverbod af te kondigen van 24 maart 0.00 uur tot en met 25 maart 23.59. 

Door deze maatregel wordt expliciet onze heli training geraakt die op maandag avond wordt gegeven. Het is die avond dan ook niet mogelijk om te vliegen. Wel wordt gekeken of we die avond en theorie lesavond voor de beginnende piloten kunnen houden
We gaan er vanuit jullie voldoende geïnformeerd te hebben over het hoe en waarom van deze maatregelen. Vliegen is ook op wildvliegplaatsen in deze regio verboden. Mocht u mensen kennen die buiten een vereniging om vliegen, waarschuw hen dan ook. Het zou zonde zijn als de materialen van de betreffende vliegers in beslag genomen zou worden.
U vindt het schrijven van de KNVVL HIER.
Met vriendelijke groeten,
Webredactie en het bestuur