Vlieghoogte en Veiligheid

De wetgever heeft bepaald dat RC modellen boven ons veld gevlogen mogen worden tot een hoogte van maximaal 300 meter.

Veelvuldig vliegen er bemande vliegtuigen over ons veld waarvan sommigen zich afvragen of ze wel zo laag mogen vliegen.
Bemande vliegtuigen mogen als er geen aaneengesloten bebouwing is vliegen tot een minimale hoogte van 150 meter.

In het laagvlieggebied (dat bijna aan ons veld grenst) mag nog veel lager worden gevlogen. Dikwijls bestaat er onduidelijkheid over de genzen van dit laagvlieggebied. Ook politie, ambulance en militaire luchtvaart is het toegestaan lager te vliegen dan 150 meter.

We delen dus een groot stuk van het RC luchtruim met het luchtruim van mandragend vliegverkeer!!

Om de veiligheid te waarborgen heeft de wetgever bepaald dat een modelvlieger ten alle tijde gevaar dient af te wenden. Bij een incident zal de modelvlieger dus aansprakelijk worden gesteld.

Dikwijls melden piloten dat ze een modelvliegtuig spotten dat te dicht bij het mandragende verkeer vliegt.

Deze situatie is natuurlijk zeer gevaarlijk en moet ten alle tijde voorkomen worden!

Ben je dus aan het vliegen met je model en zie je een mandragend toestel naderen, zorg dan dat je zo snel mogelijk uit de buurt van het mandragende toestel geraakt. Land desnoods je toestel om de gevaarsetting te voorkomen.

Met grote regelmaat wordt bij de KNVVL, IL&T en de luchtvaartpolitie melding gedaan van incidenten betreffende bovenstaande.

Laten we er met ons allen voor zorgen dat we allemaal onze hobby op een veilige en verantwoorde manier kunnen uitvoeren en dat de hobby niet in een negatief daglicht komt te staan.

Het bestuur.

Heli Instructie wintertijd

In verband met het snel donker worden op de maandag avonden en daardoor de korte instructietijd is besloten dat we vanaf 12/10/2014 de heli instructie op de zondagen laten plaatsvinden. Voorgaande natuurlijk afhankelijk van het weer en de beschikbaarheid van de instructeurs. Als de zomertijd weer ingaat verhuist de instructie weer naar de maandag avond.

Elke eerste maandag van de maand proberen we een club avond te houden voor heli vliegers waarin we wat meer theoretische zaken behandelen zoals bijvoorbeeld de werking van een model helicopter en de instellingen van de zender. Tevens de mogelijkheid om met hulp van mede leden aan de modellen te sleutelen en samen de vorderingen te demonstreren op de simulator.

Hirobo-SDX-RC-Helicopter-04