BESTUURSUPDATE: Ronald gaat de club verlaten

Bestuursupdate.

Ronald Schilperoort heeft aangegeven eind dit jaar zijn lidmaatschap bij de MVA te beëindigen. Wegens drukke werkzaamheden en een opleiding ziet hij geen mogelijkheid meer om voldoende tijd aan de vlieghobby te besteden.

Ronald zal derhalve per 31 december ook terugtreden als bestuurslid. Zijn taken zullen worden verdeeld over de overige 3 bestuursleden. Ronald is 2 jaar bestuurslid geweest, hij is begonnen in een roerige bestuurs periode, maar heeft, toen de bestuurscrisis een dieptepunt bereikte, gelukkig voor de club gekozen en bleef deel uit maken van het nieuwe bestuur. Namens de overige bestuursleden wil ik Ronald bedanken voor zijn inzet voor de club, en ik hoop dat hij in de toekomst de hobby weer kan hervatten bij de MVA.

Ben Jansen

Voorzitter MVA