ALV aankondiging en Corona status

De MVA ALV 2022 
zal plaatsvinden op
Vrijdag 4 maart, 20:00We hopen dat de ALV in persoon kan plaatsvinden in het clubhuis. Onder de huidige corona regels (1,5m) is dat niet haalbaar. Mocht de situatie tzt vergelijkbaar zijn dan zullen we wederom een online (zoom) vergadering beleggen.

 

Afgelopen week was er de tweede persconferentie dit jaar, met de heugelijke mededeling dat ook de horeca bij sport faciliteiten weer open mogen. Dat betekent dat de kantine weer beschikbaar is om gezellig samen te komen en een koffie en versnapering te genieten.
De regels zoals voor de lockdown zijn van toepassing, de belangrijkste is om binnen, de anderhalve meter afstand te houden.

Zwaardere Corona beperking per 15 december.

Zoals je ongetwijfeld hebt meegekregen in de media, en de extra persconferentie op maandagavond, de overheid heeft het noodzakelijk gevonden om additionele maatregelen in te stellen om het Covid-19 virus de kop in te drukken.
Heel veel bedrijfstakken zijn weer gesloten met ingang vanaf 15 dec 2020.

Ook de sportverenigingen blijven niet buiten schot.
Voor buitensporten is een volledige sluiting gelukkig niet voorgeschreven. Maar er is wel de duidelijke toevoeging dat buiten sporten met maximaal 2 mensen mag plaats vinden..

Gezien de ernst van de voorschriften zien we ons genoodzaakt om de aanwezigheid op de club terug te schroeven naar 2 vliegers per blok.
Het doel van de overheid in deze is redelijk simpel, vermijd contact momenten.
Zoals het er nu uitziet duurt deze maatregel tot in ieder geval dinsdag 19 januari 2021.

OpenResa zal worden aangepast. Als je in de komende dagen/weken al reserveringen had staan, overweeg dan om zelf je reservering aan te passen.

Zoals door Mark Rutte al aangegeven, er zijn altijd ontkrachtende argumenten aan te voeren waarom maatregelen anders of minder ingrijpend zouden moeten kunnen. De achterliggende gedachte van de maatregelen zijn algemener, weinig mensen bij elkaar, contacten vermijden.

Nieuwe lockdown regels, max 4 personen aanwezig

Gisteravond heeft de overheid, zonder Irma, de nieuwe lockdown regels gecommuniceerd. Dit is vervelend voor veel mensen en beroepsgroepen.
Ook in onze hobby geeft dit beperkingen, maar gelukkig is sporten nog toegestaan, en dus hebben we nog steeds de optie om te kunnen vliegen.
Het uitgangspunt van het corona beleid is het inperken van contact momenten.

Buitensporten voor volwassen zijn op induviduele basis toegestaan. Groep grootte voor buiten is ingesteld op 4 personen.

Vandaar dat op MVA, vanaf wo 14 Okt, 22:00uur, maximaal 4 leden tegelijk aanwezig mogen zijn op de club om te vliegen.
Deze beperking is vervelend, maar het geeft wel de optie om te kunnen vliegen. De sociale factor is noodzakelijkerwijs beperkt.
Deze regelgeving geldt in principe voor 4 weken, over 2 weken heeft de overheid wederom een meet moment.

Het gebruik van OpenResa was al aangegeven in de vorige email. Een ieder die wil vliegen dient een vliegblok te reserveren, met inachtneming van het maximum van 4 personen.

Om een ieder voldoende gelegenheid te geven wordt u verzocht slechts 1 blok per dag te reserveren.
Reservering op https://openresa.com/club/modelvliegenalmere.

Voor de rest, houd afstand, blijf thuis bij klachten, reserveer je vliegblok, en boven alles, blijf gezond.

1 Juli, versoepeling Corona regels, kantine weer beschikbaar

Afgelopen dinsdag is in een persconferentie bevestigd dat de corona maatregelen verder versoepeld kunnen worden. Dat is goed nieuws, ook voor de MVA.

De belangrijkste regel, 1,5m afstand houden tot elkaar, blijft onverminderd van toepassing. Dit geldt uiteraard binnen, maar ook buiten. Wij verwachten dat een ieder hiervan notie neemt, en uiteraard opvolgd.
Voor het buiten gebeuren zullen we geen hinder ondervinden van het maximaal aantal toegestane mensen (250), dus het is een ieder vrij om zonder reservering naar het veld te komen. Per 1 juli is de regel om via openresa slots te reserveren vervallen.

In de pits, op het terras, het veld, de parkeerplaatsen, is een ieder verantwoordelijk om toe te zien op naleving van de 1,5 meter afstand!

Ook de kantine zal weer in bedrijf worden genomen.
De koffiemachine kan weer gebruikt worden, ook de koelkast is weer beschikbaar voor blikjes en snacks.
MAX 1 PERSOON tegelijk in het keuken/bar gebied.

Toilet is weer via de kantine toegankelijk. In het gebouw zijn desinfectiemiddelen aanwezig op cruciale locaties.

De inrichting van de kantine is wel iets aangepast. De capaciteit is een stuk kleiner, vanwege de 1,5m regeling. Er is al met de opstelling gespeeld, het is mogelijk dat dat nog verder gaat veranderen. Ga niet schuiven met tafels en stoelen.

Aanstaande zondag zal Karin weer aanwezig zijn voor het verzorgen van een lunch met een lekkere snack en uiteraard, gezelligheid.
Ook de kas moet opstarten, dus neem voldoende kleingeld mee voor gepast afrekenen, we hebben niet terug van €20 of €50…

Ondanks de versoepeling, er is nog steeds een gevaar.
Het virus is niet weg. Er is redelijk wat maatschappelijke onrust, ook jegens het overheidsbeleid en de voorgeschreven maatregelen. De club is niet de plaats om recalcitrant te zijn, of onoplettend. De 1,5 m afstand regeling is overal onverminderd van toepassing, houd daar alsjeblieft rekening mee.
We moeten er samen voor zorgen dat de club een veilige omgeving is.

Beperkte opening vliegveld vanaf 11 mei

Alle leden zijn middels een nieuwbrief op de hoogte gebracht van de beperkte opening van de vliegclub.
We hebben nog steeds te maken met beperkingen.
MVA heeft een corona protocol opgesteld met veiligheid en gedragregels waarmee we proberen een ieder de gelegenheid te geven binnen de geldende beperkingen hun sport te kunnen beoefenen.
Dit protocol is door de gemeente akkoord bevonden.

Korte samenvatting:
– Kantine en terras zijn gesloten
– Max. 10 personen aanwezig op club
– Reductie van parkeerplaatsen (spreading van auto’s)
– Reservering van bloktijden middels een online tool (aanwezigheids controle)
– Opstelplaatsen van vliegtuigen en vliegers min 5 meter gescheiden in pits en vliegbox (spreading van mensen)
– Gescheiden loop routes
– Geen samenscholing

Deze situatie blijft van kracht tot en met 30 mei. Op dit moment lijkt het erop dat er op 1 juni nog enkele beperkingen worden versoepeld, maar dit is afh. van overheids beleid op dat moment.

Corona update: Club gesloten tot minstens 20 mei

Afgelopen dinsdag avond zat waarschijnlijk iedere modelvlieger aan de buis gekluisterd. Het zal voor velen een tegenvaller zijn dat de lockdown maatregel voor sportclubs tot 20 mei is verlengd.
Ik hoop ook dat ondanks de teleurstelling een ieder doordrongen is van de ernst van de situatie, en begrip heeft voor de koers.
Het betekent ook dat we ons moeten voorbereiden op een openstelling, en die zal er waarschijnlijk anders uitzien dan we gewent waren. Daar we omschakelen naar een 1,5m samenleving zal dit ook op de club een invulling moeten krijgen.

Als bestuur zijn we bezig met het opstellen van een MVA-Corona protocol. In dit proces is er ook contact met besturen van enkele andere clubs, en uiteraard, de KNVvL en gemeente.
Zaken als pits indeling, vlieger vierkant, maximale aantallen aanwezig, etc. Voor het pure vliegen, die ene vlieger op het grootse lege veld, daarin zit geen risico, maar als we op de dag van opening ineens met 40 man op het veld staan, dat is dan misschien minder gewenst.

Uiteraad houden we je op de hoogte.

AGENDA ALV 13 maart 2020 online!

Beste leden,

De agenda voor de ALV van 13 maart 2020 staat weer online! U kunt deze vinden in de ledenpagina!

met vriendelijke groeten namens het bestuur,

 

Arno Schaake

20 april Tureluurweg afgesloten wegens tijdrit

Op 20 april vind de jaarlijkse Tijdrit Almere plaats. De start van deze fietswedstrijd is wederom onder de viaduct, derhalve is de tureluurweg afgesloten.
Er is een omleiding ingesteld, en de verkeersbegeleiders zijn op de hoogte voor verkeer naar de vliegclub.

Werkzaamheden Vogelweg 1 april-19 juli

Werkzaamheden Vogelweg 1 april-19 juli

Gedurende deze periode zal gefasseerd  groot onderhoud worden gepleegt aan de Vogelweg, waaronder de aanleg van een tweetal Rotondes.
Omdat Almere Hout en Oosterwold bereikbaar moeten blijven zal daarmee ook de club (middels tijdelijke omleidingen) bereikbaar blijven.

Een gedetaileerd overzicht is te vinden in dit artikel

ALV agenda en notulen beschikbaar!

Beste leden,

Hierbij wordt u uitgenodigd de
Algemene Leden Vergadering 2019
bij te wonen welke wordt gehouden op:

Vrijdag 8 maart 2019
20:00 uur

in ons clubhuis aan de Kluutweg 1 te Almere.

De vergaderstukken en uitgebreide agenda vind u hier.

Namens het bestuur,

Ben Jansen
voorzitter MVA