Vliegveld lastiger bereikbaar op 19 april!

Beste mensen,

20150419 bereikbaarheidOp zondag 19 april tussen 6 uur en 18 uur is een aantal wegen rond onze club grotendeels slecht bereikbaar. Net als vorig jaar is er dan een fiets evenement rond onze modelvliegclub.

Wij adviseren jullie om de club te benaderen vanuit de richting Zeewolde over de Adelaarsweg, Schollevaarweg en Kluutweg. Vanuit de richting Almere wordt het verkeer vanaf de Vogelweg naar de Duikerweg, Schollevaarweg en Kluutweg gestuurd.

Er zullen op die dag verkeersregelaars aanwezig zijn die instructies geven aan alle passanten om de veiligheid van onze deelnemers van het fietsevenement en de passanten te waarborgen.

Wij vragen hiervoor uw begrip. Klik op de kaart voor meer duidelijkheid!!

Met vriendelijke groeten,

De webredactie

Notulen ALV al beschikbaar & Nieuw bestuur neemt zitting

De notulen van de ALV zijn al in concept beschikbaar op de site. Deze kunt u vinden onder het leden gedeelte <HIER>. Leden hebben het wachtwoord hiervoor ontvangen via de uinodiging van de ALV.

Verder is op de ALV de nieuwe penningmeester gekozen. Marc van der Zanden volgt Richard van Eeden op als penningmeester. Wij bedanken Richard voor zijn goede zorgen de afgelopen jaren en wensen Marc veel succes in zijn hernieuwde rol.

Namens de redactie,

Arno Schaake

Nieuwe kandidaat gemeld voor penningmeester functie.

Bericht namens het bestuur.

 

Vanwege zijn drukke werkzaamheden heeft Richard van Eeden, te kennen gegeven om zijn bestuursfunctie niet te continueren. Op de aankomende ALV zal hij zich niet herkiesbaar stellen. Het bestuur heeft Marc van der Zande, oud bestuurder en – penningmeester van de MVA, bereid gevonden om weer deel te nemen in het bestuur.

 

Zijn aanmelding wordt door het bestuur unaniem ondersteund.

 

Het bestuur.

 

Nieuwe agenda inclusief jaarverslag beschikbaar!

ALVKijk snel op de ALV pagina om de nieuwe agenda inclusief het jaarverslag van 2014 te bekijken.

 

Klik hier voor de ALV documenten

Stukken ALV 2014 online

Beste mensen,stukken

 

De stukken voor de ALV staan ook dit jaar weer allemaal online  op onze site! De agenda en de notulen van vorig jaar staan er nu al. Het document met verslagen van commissies volgt later.

 

De stukken  zitten achter een wachtwoord. Dit is het zelfde als vorig jaar! Weet je het niet meer, neem dan even contact op met het bestuur. (CONTACTPERSONEN). Neem snel een kijkje en meld je netjes af bij het bestuur als je verhinderd bent (mag met een mailtje). Je kan dan ook aangeven wie je machtigt om te stemmen namens jou.

<<Klik hier voor de stukken pagina>>

met vriendelijke groeten namens het bestuur,

 

Arno schaake

NIEUWSJAARSBORREL 4 JANUARI 2015

Graag nodigen we de leden van de MVA uit om op Zondag 4 Januari 2015 het nieuwe jaar in te luiden onder het genot van een hapje en een drankje!

Het veld is uiteraard beschikbaar voor de eerste vluchten in 2015.

Namens het bestuur fijne jaarwisseling toegewenst!

Vlieghoogte en Veiligheid

De wetgever heeft bepaald dat RC modellen boven ons veld gevlogen mogen worden tot een hoogte van maximaal 300 meter.

Veelvuldig vliegen er bemande vliegtuigen over ons veld waarvan sommigen zich afvragen of ze wel zo laag mogen vliegen.
Bemande vliegtuigen mogen als er geen aaneengesloten bebouwing is vliegen tot een minimale hoogte van 150 meter.

In het laagvlieggebied (dat bijna aan ons veld grenst) mag nog veel lager worden gevlogen. Dikwijls bestaat er onduidelijkheid over de genzen van dit laagvlieggebied. Ook politie, ambulance en militaire luchtvaart is het toegestaan lager te vliegen dan 150 meter.

We delen dus een groot stuk van het RC luchtruim met het luchtruim van mandragend vliegverkeer!!

Om de veiligheid te waarborgen heeft de wetgever bepaald dat een modelvlieger ten alle tijde gevaar dient af te wenden. Bij een incident zal de modelvlieger dus aansprakelijk worden gesteld.

Dikwijls melden piloten dat ze een modelvliegtuig spotten dat te dicht bij het mandragende verkeer vliegt.

Deze situatie is natuurlijk zeer gevaarlijk en moet ten alle tijde voorkomen worden!

Ben je dus aan het vliegen met je model en zie je een mandragend toestel naderen, zorg dan dat je zo snel mogelijk uit de buurt van het mandragende toestel geraakt. Land desnoods je toestel om de gevaarsetting te voorkomen.

Met grote regelmaat wordt bij de KNVVL, IL&T en de luchtvaartpolitie melding gedaan van incidenten betreffende bovenstaande.

Laten we er met ons allen voor zorgen dat we allemaal onze hobby op een veilige en verantwoorde manier kunnen uitvoeren en dat de hobby niet in een negatief daglicht komt te staan.

Het bestuur.

Heli Instructie wintertijd

In verband met het snel donker worden op de maandag avonden en daardoor de korte instructietijd is besloten dat we vanaf 12/10/2014 de heli instructie op de zondagen laten plaatsvinden. Voorgaande natuurlijk afhankelijk van het weer en de beschikbaarheid van de instructeurs. Als de zomertijd weer ingaat verhuist de instructie weer naar de maandag avond.

Elke eerste maandag van de maand proberen we een club avond te houden voor heli vliegers waarin we wat meer theoretische zaken behandelen zoals bijvoorbeeld de werking van een model helicopter en de instellingen van de zender. Tevens de mogelijkheid om met hulp van mede leden aan de modellen te sleutelen en samen de vorderingen te demonstreren op de simulator.

Hirobo-SDX-RC-Helicopter-04

LET OP: 13 september veld vanuit Nijkerk lastiger te bereiken!

Op 13 september vind in en om Almere weer de jaarlijkse triatlon plaats. Op deze dag is ook de 2e landelijke LB dag op het veld van de MVA!  Een paar honderd meter van het fietsparcours loopt over de Adelaarsweg, waardoor men, komende uit de richting Nijkerk, niet de gebruikelijke route naar het MVA terrein kan volgen.

Bruno v.d. Hoek heeft een kaartje van de Triathlon vereniging gebruikt en hierop de alternatieve route aangegeven. Kaartje is te vinden op het forum : http://www.modelbouwforum.nl/forums/3411629-post19.html

Ga er  vanuit dat de verkeersregelaars van dienst je echt niet kunnen uitleggen hoe men dan bij het MVA terrein komt. Neem dus het kaartje mee en houdt rekening met extra reistijd.

Namens de redactie: Bedankt Bruno voor het melden.

13 september LB dagen! MVA veld minder beschikbaar

Beste mensen,

Wellicht ten overvloede willen we jullie informeren over de Lijnbesturingsdag op 13 september. Op deze dag zal er op ons veld gevlogen worden met diverse lijnbestuurde modellen. Hiervoor komen diverse LB piloten naar onze mooie accommodatie aan de kluutweg. Deze dag kan je een goed beeld krijgen wat er allemaal mogelijk is met deze manier van vliegen. Het zal velen van ons verbazen wat voor capriolen er mogelijk zijn met deze wijze van besturing. Kom gerust eens kijken deze dag!

Dit evenement heeft tot gevolg dat het veld minder beschikbaar zal zijn voor andere vormen van vliegen. Vliegen kan die dag alleen in overleg met de organisatie van het evenement. Voor exacte afspraken kan contact opgenomen worden met Bruno van Hoek of Ben Jansen.

groeten namens de redactie,

Arno Schaake