Extra nieuwsbericht

Gepland veld onderhoud door Flevo Greensupport vrijdag 13 – zaterdag 14 april

 

Er is de afgelopen periode geregeld contact geweest met Flevo Greensupport over het veld onderhoud. Dit heeft geresulteerd dat vandaag door deze firma de huidige conditie van het veld is bekeken met aansluitend een aantal aanbevelingen en acties.

Als eerste is geconstateerd dat er een behoorlijk aantal mollen actief zijn die het veld beschadigen. De enige oplossing voor dit probleem is consequent het inzetten van vallen. Afgelopen weekend zijn er 2 mollen gevangen, maar alleen met de inzet van leden die structureel de vallen gaan zetten en controleren houden we dit probleem onder controle. Bij deze een oproep aan de leden om hier actief aan mee te werken. Instructies hiervoor zijn bij Marcel Lambeek, George Steinfort of ondergetekende te krijgen.

 

Ten tweede zal door Flevo Greensupport de door mollen beschadigde plekken opnieuw worden ingezaaid, maar ook de plekken waar het gras momenteel niet hard genoeg groeit.

 

Als laatste is geconstateerd dat het veld behoorlijk wordt geteisterd door onkruid als madeliefjes en paardenbloemen. Hiervoor zal Flevo Greensupport het veld behandelen met bestrijdingsmiddelen om bloei van het onkruid in een vroegtijdig stadium te voorkomen. Er is afgesproken dat tegen de herfst de overlast van onkruid opnieuw wordt bekeken. Indien noodzakelijk zal de onkruidbestrijding behandeling herhaald worden om bloeivorming van het onkruid te voorkomen bij warm voorjaarsweer in het voorjaar 2013.

 

Doordat de initieel geplande zomer/herfst werkzaamheden door Flevo Greensupport door de huidig staat van het veld naar voren wordt gehaald zullen de boven genoemde werkzaamheden vrijdag 13 en/of zaterdag 14 april worden uitgevoerd. Nadere informatie zal z.s.m. beschikbaar komen en op de site en forum worden gepubliceerd.

Dit houdt in dat op 1 of beide dagen geen gebruik gemaakt kan worden van het veld om onze hobby uit te voeren. Wij rekenen op jullie begrip voor dit urgente onderhoud welke ten goede komt om het veld in goede conditie te houden.

 

Ronald Schilperoort

Secretaris