1 juli 2015 LET OP: Wetswijziging Modelvliegen.

Binnenkort gaat de nieuwe wetgeving modelvliegen in. Dit heeft voor het veld van de  MVA geen gevolgen qua vlieghoogte. Daarbuiten verandert dit wel. Wil je exact weten hoe de wet in elkaar gaat zitten, klik dan hier. Voor ons veld blijft het onderstaande gelden:

De wetgever heeft bepaald dat RC modellen vanaf ons veld gevlogen mogen worden tot een hoogte van maximaal 300 meter.

Hoe pakt de nieuwe wet uit BUITEN het MVA veld:

Als jullie vliegen op een andere locatie dan het MVA of ander KNVVL veld, dan geld een maximum vlieghoogte van 120 meter. Uiteraard blijft ook gelden dat niet boven bebouwing en wegen gevlogen mag worden.

Hoe zit dat met die andere vliegtuigen die over ons veld vliegen:

Veelvuldig vliegen er bemande vliegtuigen over ons veld waarvan sommigen zich afvragen of ze wel zo laag mogen vliegen.
Bemande vliegtuigen mogen als er geen aaneengesloten bebouwing is vliegen tot een minimale hoogte van 150 meter.

In het laagvlieggebied (dat bijna aan ons veld grenst) mag nog veel lager worden gevlogen. Dikwijls bestaat er onduidelijkheid over de genzen van dit laagvlieggebied. Ook politie, ambulance en militaire luchtvaart is het toegestaan lager te vliegen dan 150 meter.

We delen dus een groot stuk van het RC luchtruim met het luchtruim van mandragend vliegverkeer!!

Om de veiligheid te waarborgen heeft de wetgever bepaald dat een modelvlieger ten alle tijde gevaar dient af te wenden. Bij een incident zal de modelvlieger dus aansprakelijk worden gesteld.

Dikwijls melden piloten dat ze een modelvliegtuig spotten dat te dicht bij het mandragende verkeer vliegt.

Deze situatie is natuurlijk zeer gevaarlijk en moet ten alle tijde voorkomen worden!

Ben je dus aan het vliegen met je model en zie je een mandragend toestel naderen, zorg dan dat je zo snel mogelijk uit de buurt van het mandragende toestel geraakt. Land desnoods je toestel om de gevaarsetting te voorkomen.

Met grote regelmaat wordt bij de KNVVL, IL&T en de luchtvaartpolitie melding gedaan van incidenten betreffende bovenstaande.

Laten we er met ons allen voor zorgen dat we allemaal onze hobby op een veilige en verantwoorde manier kunnen uitvoeren en dat de hobby niet in een negatief daglicht komt te staan.

 

De webredactie.