Materiaal nodig voor de werk ochtend op 13 juli!!!

De werkochtend om onze accomodatie weer tip top in orde te maken is op zaterdag 13 juli aanstaande. De leden die zijn uitgenodigd voor de werkochtend, worden gevraagd om wat gereedschap mee te nemen om het werk vlot te laten verlopen.

Wat hebben we nodig:

 • Tuingereedschap, zoals: Spade, schop, hark, schoffel e.d.
 • Hogedruk reiniger
 • Tuinbezems
 • Wat klein elektrisch gereedschap

Werkzaamheden die gedaan moeten worden zijn:

 •  Terras opschonen van al het onkruid.
 • Bermen onder de hekwerken kortmaaien met bosmaaier.
 • Stoelen en banken schoonmaken.
 • Bossages inkorten
 • Rondom de containers opruimen.
 • Buitenkant clubgebouw schoonmaken
 • Wat verder noodzakelijk (en mogelijk) is.
 • Tent voor de BBQ opzetten.

Voor de koffie en ander drinken wordt gezorgd.
Aanvang 08.00 / 08.30 uur tot ongeveer 13.00 uur.

Alvast bedankt voor de medewerking.

Namens het bestuur,
Louis Kerkhof