MVA nieuwsbrief 04-11-2012

aftreden voorzitter en penningmeester bestuur

Aan onze leden

Wij willen u graag informeren over de situatie welke ontstaan is na het plotseling aftreden van onze voorzitter en penningmeester van het MVA bestuur. Wicher Donga heeft met ingang van 3 november jl. om persoonlijke redenen het besluit genomen om zijn taak neer te leggen als voorzitter. In overleg met de overige bestuursleden is besloten dat Wicher actief blijft als lid van de instructie- en examen commissie, baancommissie, kantine commissie en redactie commissie.

Los hiervan heeft de penningmeester Dennis Wijnen besloten per direct af te treden om dezelfde reden, waarbij Dennis heeft aangegeven dat hij zich ook terugtrekt uit de onderhoudscommissie en alleen als lid actief blijft binnen de vereniging.Wij willen benadrukken dat wij hun keuze betreuren maar respecteren. Conform de statuten mag het bestuur welke nu nog bestaat uit Richard van Eeden (algemeen bestuurslid) en Ronald Schilperoort (secretaris) meer dan 1 functie bekleden. Op basis hiervan zal tijdelijk Ronald Schilperoort de functie van voorzitter en penningmeester op zich nemen en Richard van Eeden de functie van secretaris en algemeen bestuurslid.

Conform de statuten blijft indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
Hiervoor zal u op korte termijn door het bestuur worden geïnformeerd wanneer er  Bijzondere Algemene Ledenvergadering gehouden zal worden, waarin een dringende oproep wordt gedaan aan de leden om zich op te geven voor een functie in het bestuur.
Met vriendelijke groet,
Ronald Schilperoort
Secretaris MVA
Bezoekadres: Kluutweg 1, Almere
Postadres: Postbus 149
1300 AC Almere
Tel: 06-53281043
email: secretaris@modelvliegenalmere.nl