MVA nieuwsbrief 05-05-2012

MVA clubdag 2012

De MVA clubdag willen wij dit jaar organiseren in het weekend van 9 en 10 juni. De dagen zullen in in het teken staan van modelvliegen in het algemeen. Je hebt dus de kans om aan je clubgenoten, familie, vrienden en buitenstaanders te laten zien wat voor jou de hobby inhoud. Op de zaterdag zal er voor hen die zich hiervoor hebben ingeschreven ook een BBQ georganiseerd worden. In volgende nieuwsbrieven zullen wij meer aandacht vestigen op de manier hoe er ingeschreven kan worden voor de BBQ. Op dit moment willen wij graag weten wie er allemaal mee wil helpen met de organisatie van dit clubevenement. Graag je even melden bij de feestcommissie of bij het bestuur om je aan te melden. Mocht het weer te slecht zijn op bovengenoemde datum dan hebben wij 7 en 8 juli als back-up ingepland.

Schilderwerk

Op dit moment word het clubhuis flink onderhanden genomen door onze kluscommissie. Deze week is het schilderwerk aan de beurt. Na een aantal dagen schuren en plamuren is de parkeerplaats kant inmiddels al in de verf gezet. De nieuwe kleurstijl word gebroken witte kozijnen met groen voor de openslaande delen. George en Dennis bedankt voor jullie inzet tot dus ver!

Sanitair

Wij verzoeken een ieder om op toerbeurt het sanitair schoon te  houden in de toilet groep. De kantinecommissie zal hiervoor schoonmaakmiddelen beschikbaar stellen. Op dit moment word het bijgehouden door het bestuur maar aangezien iedereen er gebruik van maakt zijn we van mening dat ook iedereen zijn steentje bij moet dragen om de boel netjes te houden op het MVA terrein.

Auto in de prak

Afgelopen woensdag avond heeft een lid zijn auto ernstig beschadigd toen hij ‘s avonds weg reed van ons veld. Hij kwam in botsing met een hertje. Het arme beest heeft het ongeluk niet mogen overleven. Zoals in de vorige korte nieuwsbrief al te lezen viel adviseren wij om iedereen snelheid te matigen en goed de berm in de gaten te houden op overstekend wild.

Tosties opnieuw geprijsd

Voor hen die het nog niet gezien hebben de Tosties zijn weer geprijsd naar 1 euro per stuk. Het prijslijst bord is inmiddels aangepast de kantine lijsten dienen nog aangepast te worden.

Onderdelen vliegtuig gevonden

Op de strook gras rondom ons veld zijn onderdelen van een gecrasht vliegtuig gevonden. Wij adviseren nogmaals met klem om na een crash alle onderdelen mee te nemen. Dit omdat het gras rondom ons veld door een boer gemaaid word en als veevoer gebruikt word. Aangezien deze boer ons betaald voor dit gras kunnen wij het als vereniging niet permitteren om deze inkomsten mis te lopen omdat een van zijn dieren zich verwond aan onderdelen van onze modellen. Daarnaast kunnen hardere stukken ook nog eens zijn maaier beschadigen.  Hoewel het gras van ons veld niet als veevoer gebruikt word dienen ook hier alle onderdelen verwijderd te worden. Wij hebben vorige seizoen al diverse malen haringen, propellers, lipo’s en dergelijke net op tijd opgemerkt voordat deze in onze maaier verdwenen met alle risico van dien.

Bestuursmededelingen en correspondentie met het bestuur

In de bestuursvergadering van gisteren is besloten dat het bestuur alleen nog uitingen doet via onze website en/of de nieuwsbrief. Het forum zal niet meer gebruikt worden voor mededelingen. De reden hiervoor was dat het bij een aantal leden niet duidelijk was of het om persoonlijke dan wel bestuursmededelingen ging. Correspondentie met bestuursleden zal ook niet meer via het forum behandeld worden. Indien je iets aan het bestuur wilt richten dan kan dat via het algemene mail adres bestuur@modelvliegenalmere.nl of via het postbus adres. Het bestuur hoopt zo beter alles te kunnen behandelen. Vanzelfsprekend zijn alle bestuursleden ook gewoon aanspreekbaar voor algemene zaken op het veld.