MVA nieuwsbrief 11-12-2012

Beste leden,

Met een opkomst van 36 leden en 10 machtigingen is afgelopen maandag 10 december gestemd voor het nieuwe bestuur.
We danken alle aanwezigen voor hun komst en hun stemmen en hopen dat we de overdracht van het oude naar het nieuwe bestuur zo snel mogelijk kunnen realiseren zodat we kunnen gaan werken aan de toekomst van onze prachtige club.

Aan het eind van de ALV hebben we even samen gezeten om de functies binnen het bestuur te bespreken en zijn gezamenlijk tot de volgende verdeling gekomen:

  • Voorzitter : Ben Jansen
  • Secretaris : Louis Kerkhof
  • Penningmeester : Richard van Eeden
  • Algemeen bestuurslid : Ronald Schilperoort

Eerst volgende punt op de agenda is de kascontrole zodat de overdracht van penningmeesterschap kan plaatsvinden.
Vervolgens zullen de formele zaken geregeld worden met b.v. de KvK en de banken zodat we hierna volop aan de slag kunnen om de facturen voor het lidmaatschapsgeld in orde te maken en de zaken voor de volgende (reguliere) ALV voor te bereiden. En natuurlijk alle lopende zaken te behandelen.

Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geinformeerd,

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur MVA