MVA nieuwsbrief 21-01-2012

Het nieuwe jaar is al weer een aantal weken oud en het was even stil rondom de nieuwsbrief. Dit had alles te maken met wat hardware problemen bij beide redactie leden. Waar bij de een de computer opnieuw geïnstalleerd moest worden was bij de ander alles weg i.v.m. een inbraak.

Achter de schermen is echter enorm veel gebeurt binnen de MVA. Zo moesten er veel bestuurszaken nog afgerond worden. Michiel Heuser heeft i.v.m. zijn vertrek bij de MVA zijn zaken op dit moment overgedragen aan Ronald Schilperoort. Hij neemt tot de ALV Michiel zijn functie over. Daarnaast zijn we erg druk met de voorbereidingen voor de ALV. Diverse commissies hebben inmiddels hun bijdrage geleverd en een aantal commissie leden zijn nog druk met het schrijven van een verslag. Op korte termijn zal bestuur en redactiecommissie alle kopij om gaan zetten in het bekende ALV boekje.

 

KNVvL

De secretaris is afgelopen maand een aantal keren benaderd door de KNVvL omdat er een aantal ledenpassen retour is gestuurd. Ik wil daarom iedereen oproepen om te controleren of de pas al binnen is en of alle gegevens op de pas kloppen. Persoonsgegevens kunt u zelf veranderen op de site overige gegevens dient u via de secretaris te laten veranderen. Mensen welke nog geen pas hebben ontvangen dienen zelf te controleren bij de KNVvL of hun gegevens kloppen en of de pas al verstuurd is. Het bestuur heeft hier geen zicht op.

 

Evenementen kalender

We krijgen nog steeds vragen van leden wanneer wat gehouden word. Links op de webpagina staat de kalender. Je kunt hier bv zien wanneer er vlieglessen zijn of andere evenementen. Door op een item te klikken opent zich een scherm waarin je meer informatie kan lezen over het bepaalde evenement. Met enige regelmaat naar de kalender kijken is op dit moment nog noodzakelijk omdat we nog geen seizoen/jaarkalender hebben weten te realiseren. Hier word wel aan gewerkt.

 

Instructie- & baancommissie wijzen nogmaals op de MVA regels

Omdat het leden aantal nog steeds groeiende is willen wij met name de nieuwkomers er op wijzen dat vliegen alleen kan met een instructeur of een ander gebrevetteerd lid in de zelfde klasse. Taxiën in de pit is verboden. Begeleid zelf het model tot buiten de hekken. Iedere vlieger neemt plaats tussen de pionnen (uitgezonderd bij start en landing en het ophalen van het model is het toegestaan om je op het veld te begeven). Starts, landingen en noodgevallen worden gecommuniceerd door naar de overige vliegers respectievelijk “start”, “landing” of “storing” te roepen. Er zijn maximaal 6 toestellen in de lucht en hiermee worden ook hoverende helikopters bedoeld welke zich niet op het grote veld bevinden. Er word over het algemeen in “circuit”gevlogen boven het eigen terrein. Wil je verder weg dan blijf je weg bij het land van de boer aan de kant van de parkeerplaats. Ga je over de Kluutweg heen houd dan minimaal 25 meter vlieghoogte aan i.v.m. verkeer. Bij de snelweg en eventueel andere luchtsporters en verkeersvliegtuigen blijven we zover als mogelijk uit de buurt. In het geval er paarden over de Kluutweg lopen houd dan afstand en laat indien mogelijk ruiters eerst passeren alvorens bv je landing in te zetten.

 

Voor de agenda: ALV

Mocht je het nog niet gezien hebben de ALV word dit jaar gehouden op vrijdag 2 maart. We starten zoals gebruikelijk om 20.00 uur. De officiële uitnodiging word vanzelfsprekend nog verstuurd.

 

Forum en website login

Er komen nog steeds vragen binnen van mensen welke niet in het forum kunnen of niet op de website kunnen inloggen. Voor hen die moeite hebben om een account aan te maken is er morgen de mogelijkheid om samen met Wicher Donga een account aan te maken. Hij is aanwezig vanaf 13.00 uur.