MVA nieuwsbrief 24-06-2012

Gert-Jan van Oostrum ziet af van verdere deelname in het bestuur.
Gert-Jan van Oostrum heeft donderdag 21 juni het bestuur laten weten om persoonlijke redenen per directe ingang af te zien van verdere deelname in het bestuur. Als bestuur respecteren we dit besluit en bedanken Gert-Jan voor zijn inzet.  In de bestuursvergadering van vrijdag 22 juni is besproken of vervanging van Gert-Jan binnen het bestuur noodzakelijk is.
Het bestuur dient minimaal te bestaan uit 3 formele bestuursfuncties (Voorzitter, Penningmeester en Secretararis,) de overige bestuursfuncties vallen onder de noemer algemeen bestuurslid en heeft tot doel om mee te denken en te werken binnen het bestuur en de vereniging, de functie van Gert-Jan was Algemeen bestuurslid. Inmiddels heeft er vanuit de leden 1 kandidaat zich direct beschikbaar gesteld voor deze bestuursfunctie.
In deze vergadering zijn de lopende activiteiten en de verdeling van het het bestuur besproken en is tot de conclusie gekomen dat er momenteel geen noodzaak is voor het aantrekken van een nieuw bestuurslid. Uiteraard kunnen zaken anders lopen gedurende het jaar, waardoor hier wel behoefte voor is. Dit zal dan via de nieuwsbrief en website worden gecommuniceerd aan de leden.
Namens het bestuur
Ronald Schilperoort
Secretaris MVA
Pylon race/Q500 wedstrijd
Ondanks de late bestuursvergadering van vrijdagavond moest ik vanmorgen weer vroeg uit de veren. Ik zou vandaag de kantine runnen tbv de Pylon race en Quickie500 wedstrijd welke 23-06 bij ons op het terrein gehouden werd. Het deelnemers veld was wat geringer dan verwacht. Dit had mogelijk met de harde wind en de verplaatsing van zondag naar zaterdag te maken. Mogelijk konden een aantal wedstrijdvliegers niet op zo’n korte termijn hun agenda nog aanpassen. De organisatie was perfect en in het deelnemers veld waren een groot aantal leden van de MVA te herkennen. Hoewel de wind stevig was is er toch een veilige wedstrijd gevlogen zonder crashes. Ik wil Anja, Richard en de organisatie bedanken voor hun hulp. Vooral in de middag pauze is er ondanks de relatief kleine groep toch enorm geconsumeerd. De kantine heeft ruim 100 euro aan inkomsten gegenereerd.
Wicher Donga
Vlaggen verwijderd van veld, mollen klemmen nu kwijt
afgelopen periode zijn zo n beetje alle mollenklemmen op ons veld uitgezet. Helaas zijn een aantal vlaggen verwijderd waardoor wij niet meer weten waar al onze klemmen gebleven zijn. Wij willen daarom vragen om de kleine vlaggen te laten staan zodat wij onze klemmen terug kunnen vinden. Met een beetje pech worden deze nu of nooit meer teruggevonden of komen ze in onze maaier terrecht met alle gevolgen van dien. Mocht er een van de leden een metaal detector hebben dan deze graag even meenemen omdat we wel een vermoeden hebben waar ze ongeveer begraven liggen.
Nieuwe extra EHBO koffer
Er is voor kleine incidenten een extra EHBO trommel aangeschaft. Deze is in de linker la in de keuken neergelegd. Wij hopen natuurlijk dat hij daar ongebruikt blijft liggen maar in geval van nood kun je hem natuurlijk gebruiken. Mocht je een keer wat gebruiken meld dit dan even bij het bestuur zodat de trommels weer aangevuld kunnen worden en andere niet misgrijpen.
MIG15 stort neer
Deze week kregen wij de melding dat de nieuwe MIG15 van een van onze leden neergestort was op het land van boer Zwanenburg.  Zoals we allen weten kunnen ongelukken gebeuren. De eigenaar van het toestel heeft contact gezocht met boer Zwanenburg of hij zijn land mocht betreden om het toestel te verwijderen. Dhr Zwanenburg heeft met de eigenaar van het toestel het toestel geborgen. Ondanks wrijvingen in het verleden willen wij graag aan jullie laten zien dat er toch bereidheid is tot samenwerking tussen leden en omwonenden. Dit is zoals we het graag zien. Helaas vertelde de boer ook dat er diverse onderdelen van toestellen op zijn land gevonden zijn. Mocht je wat verliezen neem dan contact op met baancommissie en de betreffende landeigenaar alvorens zijn land te betreden en haal dan al je onderdelen op. Onderdelen welke bv in een maaier komen of in gras wat als vee voer gebruikt word kunnen veel schade opleveren. Crashes gebeuren helaas maar zorg er in iedergeval voor dat je alles weer bergt en omwonenden tevreden houd.
Forum probleem door terugzetten backup
Afgelopen weekend zullen een aantal leden geconstateerd hebben dat hun login op het forum niet meer werkte. Dit heeft te maken dat onze hosting partij een oude backup hebben teruggezet ivm een kappote drive in hun server. Mensen welke naar alle waarschijnlijkheid op dat moment aangelogd waren of net een aanmelding voor het forum hadden gedaan zijn daarmee uit de database gevallen. Zij dienen in het geval dat het al gebruikers zijn, even opnieuw hun wachtwoord op te vragen en even via de bevestigingsmail opnieuw aan te melden. Maak onder geen beding een nieuw account aan als je al een account hebt! Meld bij aanhoudende problemen je even bij Ronald, Arno of Wicher. Mensen welke zich nieuw hebben aangemeld bij het forum en nog geen bevestigingsmail hebben ontvangen adviseren we om even opnieuw te registreren. Hun aanvragen zijn verloren gegaan.
De redactie commissie
Botsing
een week of twee geleden is er op ons veld een botsing tussen twee modellen geweest. Omdat er in de wandelgangen nogal wat vragen op kwamen bij de leden wie fout was en hoe dit voorkomen had kunnen worden willen wij jullie nog een keer wijzen op een aantal regels. Als eerste indien wij met meerdere toestellen vliegen dan vliegen wij in een door de baancommissie of door de eerste vliegende gekozen vliegrichting mee in het circuit. Als tweede behoort iedereen ten alle tijden gepaste afstand tot andere luchtvaartuigen te behouden om ongelukken te voorkomen. Het modelluchtvaartuig wat in botsing komt met een ander luchtvaartuig is dus ten alle tijden fout. Wij zullen dus altijd voor ieder ander luchtvaartuig moeten wijken ongeacht of dit een model of een echt toestel is. Het een en ander is terug te lezen in de modelvliegregeling zoals deze door de bond op http://www.modelvliegsport.nl/index.php/algemeen/regeling-modelvliegen (zie onder H) is gepubliceerd. Wij willen er daarom namens de baancommissie iedereen nogmaals op wijzen dat wij alvorens te starten kijken of het luchtruim vrij is, te communiceren dat er gestart/ geland word, en in het geval van meerdere vliegers duidelijk meegevlogen word in het circuit. Voor het geval je wilt stunten kijk dan of je voldoende ruimte hebt alvorens een figuur in te zetten. Mocht je onverhoopt toch iemand neerhalen overleg dan gezamelijk hoe de schade afgehandeld word. Het is erg vervelend als je model crasht waar je net maanden aan hebt loopt bouwen maar besef ook dat de ander ook die moeite heeft gehad om zijn model vlieg klaar te maken.  Veiligheid dus voorop!
De baancommissie