Nieuwe kandidaat gemeld voor penningmeester functie.

Bericht namens het bestuur.

 

Vanwege zijn drukke werkzaamheden heeft Richard van Eeden, te kennen gegeven om zijn bestuursfunctie niet te continueren. Op de aankomende ALV zal hij zich niet herkiesbaar stellen. Het bestuur heeft Marc van der Zande, oud bestuurder en – penningmeester van de MVA, bereid gevonden om weer deel te nemen in het bestuur.

 

Zijn aanmelding wordt door het bestuur unaniem ondersteund.

 

Het bestuur.