Notulen ALV 2012 nu al gepubliceerd !

Notulen ALV 2012:

De notulen van de ALV zoals die op 15 maart gehouden werd zijn nu al beschikbaar. Dankzij de snelle notuiliste en de vlotte review door het bestuur kunenn de notulen nu al gepubliceerd worden. De notulen zullen, zoals gebruikelijk, pas tijdens de ALV 2013 vastgesteld worden. De notulen zijn echter nu al voor u beschikbaar, zodat u kennis kan nemen van de besproken punten. De notulen vind u in het leden deel in het menu “club informatie”. Het wachtwoord is u bekend gemaakt via de uitnodiging voor de ALV 2012 van begin dit jaar.

Wij bedanken via deze weg de notuliste voor haar snelle en goede werk.

Nieuw huishoudelijk reglement:

De aanpassingen in het huishoudelijkregelement zoals deze tijdens de ALV bekrachtigd zijn, worden op dit moment verwerkt in een nieuw document. Als dit document gereed is, zal het ook direct geplaatst worden. Het huishoudelijkreglement is direct van kracht aangezien de aanpassingen reeds door de ALV zijn goedgekeurd.