Notulen ALV 2016 I en II beschikbaar

Op de ledenpagina zijn de notulen van de afgelopen 2 ledenvergaderingen beschikbaar.