OPROEP: Wil jij je model op een show tentoon stellen???

Airport Lelystad heeft een verzoek gedaan aan de MVA om met modellen op zaterdag 31 augustus aanstaande aanwezig te zijn.De dag is voor genodigden van de airport en duurt van 10 tot 17 uur.Gedurende die dag zijn diverse hangars open, waaronder de Catalina hangaar en Heli Holland, die door de genodigden bezichtigd kunnen worden. De leden van de MVA zijn die dag ook genodigden. Graag een berichtje naar mij, als je gelegenheid hebt om met 1of meerdere modellen aanwezig kunt zijn. Vliegen met modellen gaat niet, want de ruimte naar boven is maximaal 10 meter, maar een show met helikopters en/ multicopters behoort tot een mogelijkheid. Het is kort dag, maar graag je antwoord uiterlijk zondagavond per email / telefoon naar mij.

Met groet,

Louis Kerkhof

Louiskerkhof@upcmail.nl

0620743167