Om de vereniging draaiende te houden zijn er naast het bestuur diverse leden actief in een of meer commissies.

De MVA kent de volgende commissies:

  • Terreincommissie, maait het gras en zorgt ervoor dat het vliegterrein goed onderhouden wordt.
  • Instructieteam, draagt zorg voor het opleiden van nieuwe leden.
  • Examencommissie, zorgt er voor dat leerlingen een brevetvlucht kunnen maken volgens de KNVvL regels.
  • Kantinecommissie, zorgt voor de versnaperingen tijdens het vliegen.
  • Webcommissie/redactiecommissie, draagt zorg voor het bijhouden van de website en het forum en vervangt de content indien nodig.
  • Onderhoudscommissie, draagt zorg voor algemeen onderhoud van het terrein en het clubgebouw.
  • Baancommissie, draagt zorg voor de veiligheid op het terrein.

Wilt u contact met het bestuur of met 1 van de commissies, <kijkt u dan hier>.